Datum plaatsing: 07 maart 2023

Land van Ons, beter voor de Osse natuurOss (Oss): Onze vier organisaties hebben onder meer tot doel om de biodiversiteit te vergroten. Dat doen we met tal van activiteiten, zowel in onze directe leefomgeving (tuin en openbaar groen) als in het grote buitengebied van de gemeente. Op dit moment wordt verreweg het grootste deel van dat Osse buitengebied gebruikt voor intensieve landbouw.

Bekend is dat de huidige manier van landbouw niet goed is voor de biodiversiteit, integendeel. Het rijk en de provincies proberen hier verandering in te brengen. Wij zijn er echter niet gerust op dat dit beleid voldoende is om de natuur in Oss te verbeteren. Wist u dat in een gebied waar landbouw is afgestemd op de natuurlijke omgeving, vaak meer soorten planten en dieren voor komen dan in een natuurgebied als Herperduin? Helaas heeft Oss nog nauwelijks landbouwgebied wat duurzaam (biologisch en/of ecologisch) wordt gebruikt.

Goede voorbeelden

Het is voor onze organisaties moeilijk om in Oss de landbouw te helpen verduurzamen. Landerij VanTosse geeft in het gebied de Stelt een voorbeeld. Ze pacht gemeentegrond voor kleinschalige landbouw afgestemd met de natuur. De producten die dat oplevert, zoals granen, hop en cranberryjam, zet de Landerij af in de regio.

Nieuwe kans: Land van Ons

In Land van Ons zien wij mooie kansen voor Oss. Het is een organisatie die flink aan de weg timmert om de biodiversiteit in landbouwgebied sterk te verbeteren. Het is een coöperatie die in 2019 is gestart als burgerinitiatief en nu landelijk werkt. Ze heeft al ruim 22.000 leden. Hun ambitie is een nieuwe ‘ecologische hoofdstructuur’, maar dan voor landbouwgrond, met een omvang van 300.000 ha. Dat is 15% van alle landbouwgrond in Nederland.

De coöperatie Land van Ons koopt landbouwgrond en de leden van de coöperatie worden dan mede-eigenaar. Daarmee draag je bij aan herstel van het landschap en biodiversiteit. Je kunt inleggen vanaf € 20,=/jaar, minimaal voor 2 jaar. Daarmee wordt de grond gekocht, waar vervolgens op natuurinclusieve wijze voedsel wordt verbouwd. Zie voor meer informatie de website: https://landvanons.nl/. In hun korte bestaan is het al gelukt om 2,4 miljoen m2 landbouwgrond te verwerven en anders te beheren.

Ondergetekende organisaties vinden het Land van Ons een erg sympathiek initiatief en ondersteunen de doelstellingen van de organisatie van harte. Wellicht kan het Land van Ons in Oss grond verwerven en kan er misschien samenwerking ontstaan met (een van) onze organisaties.

Met de juiste landbouw geven we de natuurwaarden in het landelijk gebied in Oss een boost. En dat sluit naadloos aan bij onze ambities!Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15117