Datum plaatsing: 24 maart 2023

Stadsdelta wordt mix van cultuur werken wonen's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De gemeente deed de afgelopen tijd onderzoek naar de haalbaarheid van de ambities voor het gebied de Bossche Stadsdelta. Het onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van het gebied haalbaar is. Ook nieuwe ambities zijn hierin meegenomen. Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het onderzoek.

Wethouder Mike van der Geld: “De Bossche Stadsdelta wordt een levendig nieuw deel binnenstad. Er blijkt plaats voor enkele honderden woningen méér dan eerder gedacht; 1600 tot 1700 woningen. Een groter deel daarvan zal sociale huur worden (30%) en mimimaal 40% wordt middenhuur of betaalbare koop. Daarnaast is er plaats voor maar liefst 45.000 m² cultuur, werken en horeca. Een oeverpark moet er uitnodigen tot buiten verblijven, bewegen en ontmoeten. En auto’s krijgen een plek uit het zicht in parkeergarages, zodat de nadruk op fietsen en lopen ligt. Binnenkort neemt de gemeenteraad hierover een besluit.”

“Met ’s-Hertogenbosch hebben we een hoog ambitieniveau. En we willen ’s-Hertogenbosch meer stad maken. Waar het goed wonen, werken, studeren én ontmoeten is én blijft. Waar woningen bij blijven komen, waar bedrijven in investeren, mogelijkheden om te studeren de ruimte krijgen, we de natuur koesteren en het goed ontmoeten is. De Bossche Stadsdelta gaat deze ambitie mee waarmaken. Het wordt een veelzijdig en levendig deel van de binnenstad. Met reuring en een goede mix van allerlei functies. Zodat het een aantrekkelijke en dynamische plek wordt voor iedereen.”

Oeverpark
Een onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek was de opgave van een klimaatrobuust watersysteem. Het overstroombaar eiland bleek te weinig nuttig effect te hebben op het watersysteem. In plaats van een overstroombaar eiland gaan we daarom nu uit van een oeverpark. Daarbij houden we met een groene ruimtereservering de optie open om ook de Aa nog door te trekken. Want extra water vinden we een mooie kwaliteit en het versterkt de bewustwording en de beleving van water en groen midden in de stad.

Tramkade
Het industrieel erfgoed is belangrijk voor de identiteit van het gebied. We benaderen het totale industriële complex van de Tramkade tot aan de Havendijk en Buitendijk, met z’n silo’s, hallen, luifels, aanbouwtjes en kranen nadrukkelijker als een samenhangend geheel. Om die sfeer te behouden, kijken we of we hiervan nog meer kunnen behouden dan alleen de reeds aangewezen monumenten.

Inloopmomenten
Op basis van alle onderzoeken en de resultaten uit de haalbaarheidsfase constateren we dat er voldoende basis is om nu de plannen, in samenwerking met stakeholders en belanghebbenden, uit te werken. Deze samenwerking is essentieel voor de haalbaarheid van de totale gebiedsontwikkeling.

In april organiseert de gemeente inloopmomenten op de Tramkade, waar de gemeente een projectruimte opent. Medewerkers van het projectteam zijn op deze 4 middagen hier aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Bekijk de haalbaarheidsresultaten op de pagina Bossche Stadsdelta.

Na het raadsbesluit krijgt het participatietraject weer een vervolg. Dan gaan we eerst met de directe stakeholders en betrokkenen in gesprek over de verdere uitwerking van het totale gebied. Daarbij werken we de deelgebieden Citadelpoort en Tramkade als eerste uit.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12898