Datum plaatsing: 24 maart 2023

Agenda openbare vergadering Dorpsraad LithLith (Oss): 1. Opening en vaststellen agenda.

2. FinanciŽn

3. Verslag vorige vergadering d.d. 02-02-2023 (Onder de agenda bijgevoegd)

4. Mededelingen

∑ Leden van de Dorpsraad en de adviseurs van ons kernteam.

5 Presentatie door Nynke Steyn medewerker educatie en voorlichting afval van de gemeente Oss.

6 Presentatie over energiebesparing door Anouk Verbruggen projectleider energiebesparende aanpak van de gemeente Oss.

7 Spreekrecht publiek.

8 Rondvraag.

9 Sluiting.

Als u gebruik wilt maken van spreekrecht, dient u dit voor de vergadering kenbaar te maken bij de voorzitter.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.17255