Datum plaatsing: 27 maart 2023

Nieuwbouw woningen langer betaalbaar's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbaar huis in ’s-Hertogenbosch. Daarom zorgen we ervoor dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd. En dat die woningen terecht komen bij inwoners die deze woningen nodig hebben. Het gaat dan om inwoners met een laag- of middeninkomen. Ook zorgen we ervoor dat deze woningen langer betaalbaar blijven. Dat alles regelen we met de Doelgroepenverordening 2023.

We passen de huidige verordening aan omdat het college minimaal 70 procent betaalbare woningen wil realiseren (bestuursakkoord). Daarnaast zien we de hoge inflatie in 2022 en veranderend beleid van het Rijk over betaalbare woningen. We geven hiermee ook antwoord op de motie van de raad ‘Verleng de instandhoudingstermijn van betaalbare woningen’. De uitgangspunten voor de nieuwe verordening zijn:

Betaalbare woningen blijven langer betaalbaar
Dat doen we door betaalbare woningen zoveel mogelijk te laten bouwen en verhuren door de woningcorporaties. Woningen die door hen worden gebouwd zijn immers ook op de lange termijn betaalbaar. Daarom maakten we hier in de prestatieafspraken 2023 met de corporaties afspraken over. Zij realiseren voor 2030 nog 1000 extra sociale huurwoningen en 500 tot 1000 woningen in de middenhuur. Daarnaast gaat de Rijksoverheid nu ook de huurprijs van middenhuurwoningen reguleren, op basis van het puntenstelsel. Daardoor is betaalbaarheid beter geborgd.

We willen dat ook sociale en middenhuur woningen van marktpartijen beschikbaar blijven voor deze huurdersgroepen. Dit kunnen we regelen met de instandhoudingstermijn. We verhogen de instandhoudingstermijn voor sociale huur van 15 naar 25 jaar. En voor middenhuur van 15 naar 20 jaar. Ook komt er voor betaalbare koopwoningen een instandhoudingstermijn van 5 jaar. Dit om te voorkomen dat die op korte termijn kunnen worden doorverkocht.

We houden huren betaalbaar
De Bossche woningcorporaties voeren al jaren een gematigd huurbeleid. Met marktpartijen maken we op basis van de doelgroepenverordening afspraken over gematigde huurprijsverhoging, waarbij de inflatie leidend was. Door de hoge inflatie in 2022 dreigde de huurprijs op te lopen. Daarom gaan we over naar een systeem waar of de inflatie, of de loonontwikkeling bepalend is. We kiezen elk jaar voor de laagste van deze twee. Hiermee houden we huren betaalbaar.

Prijsgrens betaalbare koopwoningen lager dan NHG
In lijn met het Rijk leggen we de grens voor een betaalbare koopwoning vast op € 355.000 euro. Dit in plaats van de eerder geldende grens van de Nationale Hypotheek Garantie. Die is inmiddels opgelopen tot € 405.000.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15688