Datum plaatsing: 30 april 2023

Dodenherdenking gemeente ‘s-Hertogenbosch


Dodenherdenking gemeente ‘s-Hertogenbosch


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Donderdag 4 mei 2023 vindt de nationale herdenking van de gevallenen plaats. We zetten – na de melding over het vlaggenprotocol en de winkeltijdenverordening - de activiteiten in onze gemeente voor u op een rij.

Het halfstok vlaggen op woensdag 4 mei a.s. wordt bijzonder op prijs gesteld. Het officiële tijdstip is van 18.00 uur tot zonsondergang, maar indien gewenst mag u al vanaf zonsopgang halfstok vlaggen. De gemeente vlagt vanaf 18.00 uur halfstok vanaf de toren van de Sint-Janskathedraal en het Stadhuis. Op grond van de winkeltijdenverordening zijn winkels op donderdagavond 4 mei 2023 vanaf 19.00 uur gesloten.

Herdenking in Kamp Vught
In het voormalig ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’ (Kamp Vught) vindt om 14.00 uur een publieksherdenking plaats. Burgemeester Jack Mikkers zal daar namens het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch aanwezig zijn en een krans leggen.

Herdenkingen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch
In onze gemeente vinden in alle kernen herdenkingen plaats. We zetten ze op een rij.

Kruisstraat (Rosmalen)
Tijdens een korte herdenkingsplechtigheid om 17.00 uur bij het oorlogsmonument (Grintweg) zal Joep Gersjes, lid van het Presidium van de Bossche gemeenteraad, een krans leggen en een korte bijdrage verzorgen. Daarnaast leggen buurtbewoners en de wijkraad Rosmalen-Oost bloemen bij het monument.

’s-Hertogenbosch, binnenstad
Om 18.30 uur wordt in de Grote Kerk (Kerkplein) een herdenkingsdienst gehouden. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Comité 4 mei ‘s-Hertogenbosch. Voorganger is ds. Ruud Stiemer. De herdenkingsdienst – die bijgewoond wordt door burgemeester Jack Mikkers – staat in het teken van het nationale thema ‘Leven met oorlog’. In de dienst wordt stilgestaan bij alle slachtoffergroepen en bij de stad ’s-Hertogenbosch in de, nog wat onbekende, moeilijke periode vanaf de bevrijding (oktober 1944) tot de nationaal herwonnen vrijheid in mei 1945. Eveneens levert kinderstadsdichter Nephele Petridis een bijdrage en zullen voormalig teamchef politie ’s-Hertogenbosch Gé Bouwhuis en Youssef Noudri van Hambaken Connect op bijzondere wijze hun ervaringen delen rond hun Auschwitz-reis met Bossche dak- en thuislozen. Het Kamerkoor Mi Canto – onder leiding van Enrico van Schaik – verzorgt de muzikale omlijsting.

Rond 19.30 uur zal vanuit de Grote Kerk de Stille Tocht naar de Casinotuin aanvangen. De Stille Tocht verloopt via de Kerkstraat, langs de Sint-Janskathedraal, Choorstraat, Papenhulst, Nachtegaalslaantje naar de Casinotuin. In de Casinotuin – de Tuin van Vrede van Vrijheid – zal bij het Verzetsmonument en het Joods Scholieren Monument rond 20.00 uur de officiële kranslegging plaatsvinden. Burgemeester Jack Mikkers zal een korte bijdrage verzorgen en samen met kinderburgemeester Jasper namens het gemeentebestuur een krans leggen. Daarna worden kransen gelegd voor alle getroffen en vervolgde slachtoffergroepen. De kranslegging wordt ondersteund door de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch, stadschroniqueur Eric Alink en spoken word-artieste Kelly Verdonk. Ook kunnen alle aanwezigen bloemen, bloemstukken of kransen leggen.

Om 20.45 uur start het jaarlijks herdenkingsconcert in het Jheronimus Bosch Art Center. Bij het herdenkingsconcert wordt uitgevoerd het Requiem van Mozart. Het concert is een initiatief van de Stichting Herdenkingsconcert ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Internationaal Vocalisten Concours. Het herdenkingskoor bestaat uit speciaal hiervoor geselecteerde zangers en zangeressen. Het Kamerorkest staat onder leiding van Bernhard Touwen. Gelet op het beperkt aantal plaatsen dient u uw aanwezigheid kenbaar te maken via info@herdenkingsconcertdenbosch.nl.

Nuland
In Nuland start de herdenkingsbijeenkomst in de parochiekerk om 18.30 uur. Medewerking wordt verleend door het Nulands Gemengd Koor. Aansluitend is een samenkomst op het Kerkplein, waar de Stille Tocht aanvangt naar het oorlogsmonument. Wethouder Pieter Paul Slikker zal een korte overdenking houden en een krans leggen.

Rosmalen
Om 19.00 uur organiseert het Rodenborch College een herdenkingsbijeenkomst in de Sint-Lambertuskerk. Docenten en leerlingen verzorgen verschillende bijdragen. Namens het gemeentebestuur zal lid van het Presidium van de Bossche gemeenteraad, Joep Gersjes spreken en een krans leggen. De herdenkingsdienst staat onder leiding van docent Nederlands René van Gerven. Muziekvereniging Sint-Cecilia en het Callistus Ensemble luisteren de herdenkingsbijeenkomst muzikaal op. Ook het Gilde Sint Catharina – Sint Joris zal participeren. Aansluitend vindt de kranslegging plaats bij het monument in de Schoolstraat, en volgt een Stille Tocht naar de Gedachteniskapel ‘Vennehof’. Om 20.45 uur wordt in het Parochiehuis de door de Heemkundekring Rosmalen gerealiseerde film ‘’Oorlogsherinneringen’ vertoond. De toegang is gratis.

Vinkel
In Vinkel begint om 19.15 uur een herdenkingsdienst in de parochiekerk. Aansluitend vindt bij het naastgelegen oorlogsmonument een korte overdenking en de kranslegging plaats door Freek van Haren, lid van het Presidium van de Bossche gemeenteraad.

Engelen
In de Protestantse Kerk in Engelen begint om 19.30 uur de herdenkingsdienst. De kranslegging vindt aansluitend plaats bij het oorlogsmonument in de Achterstraat. Op verzoek van het gemeentebestuur wordt een krans gelegd door de voorzitter van de bestuursraad van Engelen Bokhoven, de heer Philip van Beek. Aansluitend is er een defilé langs het monument.

Empel
In Empel is om 19.30 uur een samenkomst bij de Empelsedijk, onder het viaduct bij de A2. Vandaar vertrekt een Stille Tocht naar het oorlogsmonument. Op verzoek van het gemeentebestuur zal een korte bijdrage worden verzorgd – evenals de kranslegging – door wethouder Ralph Geers.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30768