Datum plaatsing: 18 mei 2023

Jack Mikkers verder als burgemeester's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 16 mei besloten om aan de minister een aanbeveling te doen om burgemeester Jack Mikkers te herbenoemen voor een tweede termijn van zes jaar.

Gebruikelijk is dat de minister de aanbeveling van de gemeenteraad volgt. Jack Mikkers is op 11 oktober 2017 gestart als burgemeester van ’s-Hertogenbosch en de tweede termijn zal dus aanstaande 11 oktober ingaan.

Tegelijk met het vaststellen van de aanbeveling heeft de gemeenteraad in samenspraak met de burgemeester besloten om de profielschets voor de functie van de burgemeester toekomstbestendig te maken. De raad heeft de profielschets, die uit 2017 stamt, op drie punten aangepast:

De gemeenteraad vindt dat een passage in de profielschets over de burgemeester die niet per se een scorende spits hoeft te zijn, de burgemeester te veel beperkt. Er is hiervoor een ruimere formulering in de profielschets opgenomen.
De gemeenteraad mist verder een passage in de profielschets over de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad en zijn rol als bevorderaar van het debat. De profielschets is dit punt aangevuld.
Tot slot vindt de gemeenteraad dat het uitdragen van de stad in de profielschets meer aandacht moet krijgen en daarom heeft ze ook op dit punt de profielschets aangevuld.
De profielschets vormt de basis voor een jaarlijks klankbordgesprek tussen de burgemeester en een commissie uit de raad.

De aanbeveling aan de minister is voorbereid door een commissie uit de raad met raadslid René van den Kerkhof als voorzitter. De commissie heeft in de voorbereiding gesproken met verschillende personen die vanuit eigen ervaring een beeld hebben van verschillende onderdelen van het functioneren van de burgemeester. Hiermee heeft de commissie op basis van een breed beeld van het functioneren van de burgemeester een advies aan de raad gegeven. “Er is veel waardering voor de manier waarop onze burgemeester het ambt vervult; benaderbaar en verbindend. Hij zet zijn verbindende kwaliteiten in voor het versterken van de stad en regio. Wij feliciteren de burgemeester van harte met zijn voordracht van herbenoeming en kijken uit naar de verdere samenwerking” aldus Van den Kerkhof.

Burgemeester Mikkers is blij met de positieve aanbeveling: “Betrokkenheid van de burgemeester bij inwoners. Dat was in 2017 het belangrijkste punt, zo bleek uit de enquête die onderdeel was van de profielschets. De gemeenteraad vertaalde dat onder meer in een burgemeester die verbindt en een frisse en vooruitstrevende blik heeft. Iemand die kan schakelen tussen spijkerbroek en maatpak.

Het zijn de ruim 158.000 inwoners en de genoemde thema’s waar ik me de afgelopen jaren met passie voor heb ingezet. Samen maken we deze prachtige stad van ontmoeting. Dat doe ik met trots, veel plezier en oog voor de toekomst van deze gemeente.

Goed dat de profielschets aangepast heeft kunnen worden. Dat sluit aan bij mijn eigen beeld wat nodig is om de stad verder te brengen. En alleen zo kan een burgemeester de verbinding blijven maken met alle puzzelstukjes die samen ’s-Hertogenbosch maken. Dus daar ga ik mee aan de slag. Samen, met de inwoners, gemeenteraad en college. Dank aan de gemeenteraad voor het vertrouwen.”Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12776