Datum plaatsing: 08 juni 2023

Eerste vergunning op weg naar 50 ha zonnevelden's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de vergunning verleend voor het zonnepark Graafsebaan 123a in Rosmalen. Het plan van ontwikkelaar IX Zon, is het eerste van de acht geselecteerde zonnevelden die een vergunning heeft gekregen. In totaal zullen de acht plannen voor 50 hectare zonneveld in de gemeente zorgen. De bewoners krijgen bij realisatie van de plannen ook gelegenheid om financieel mee te participeren aan de zonnevelden.

Wethouder Mike van der Geld (Energietransitie): “Dit is het eerste zonneveld dat een vergunning heeft ontvangen, en dat is goed nieuws! Besparen en opwekken van energie is namelijk enorm belangrijk om te komen tot een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Dit zonneveld is weer een volgende stap naar een duurzame gemeente. Daarnaast is het goed dat inwoners de mogelijkheid hebben om financieel in te stappen bij dit zonnepark. Zo verdelen we de lusten en lasten eerlijk tussen ons als gemeente en de bewoners.”

3000 huishoudens
Het zonnepark nabij Graafsebaan 123a in Rosmalen zal een oppervlakte van 7,2 hectare (zo’n veertien voetbalvelden) beslaan en zal jaarlijks genoeg elektriciteit leveren voor zo’n 3000 woningen. Een belangrijke stap voor de gemeentelijke ambitie om in 2045 een klimaat neutrale gemeente te zijn.

Nu IX Zon de vergunning binnen heeft is de volgende stap de Subsidie Duurzame Energie ++ bij Rijksoverheid aan te vragen. Deze is nodig om de bouw van het zonnepark te realiseren. Wanneer het zonnepark gebouwd is, kunnen bewoners uit de hele gemeente financieel tot 50% deelnemen aan het park. Dit kunnen ze doen door geld in te leggen via een obligatielening waarbij jaarlijks een rente wordt uitgekeerd. Voor bewoners nabij het zonnepark, die niet kunnen of willen investeren, is er een omgevingsfonds opgericht. Zo verdeelt de gemeente zowel de lasten als de lusten van duurzame energieprojecten met de bewoners. Als de mogelijkheid er is om financieel in te stappen zal hierover gecommuniceerd worden.

50 hectare zonnepark binnen gemeente ‘s-Hertogenbosch
Zonnepark Graafsebaan hoort bij het plan om in de hele gemeente ’s-Hertogenbosch 50 hectare aan zonnepark te realiseren. Dit staat in de Visie Energielandschap, die op 7 juli 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze visie is beschreven onder welke voorwaarden zonneparken op grond binnen de gemeente worden toegestaan. Hierin wordt bijvoorbeeld meegenomen of de gemeente wel verstandig omgaat met beschikbare ruimte. Deze zogenoemde ‘zonneladder’ is als belangrijk criterium meegenomen in het bepalen of het plan kon doorgaan.

Naast het zonnepark Graafsebaan zijn op dit moment nog zeven initiatieven bezig met het doorlopen van de haalbaarheidsfase. Hierin wordt ook ontwikkeld hoe bewoners financieel kunnen deelnemen aan een park.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13078