Datum plaatsing: 20 september 2023

Vertrek wethouder Ufuk Khya


Vertrek wethouder Ufuk Khya


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Vanavond (20 september) heeft wethouder Khya aangegeven dat hij stopt. Zijn werk als wethouder Gezondheid, talentontwikkeling en data legt hij per direct neer. Dit besluit heeft hij aan het eind van de vergadering aan de gemeenteraad als volgt verteld:

Ik sta hier als een verdrietig mens en als een trots mens. Verdrietig omdat ik u ga vertellen dat ik terugtreed als wethouder. Maar ook trots om wat wij als gemeente en als stad voor elkaar weten te krijgen. Zojuist besloot u over de Bossche Educatieve Agenda. Een agenda vl met zaken waaraan ik vanaf dag 1 in dit ambt met overgave heb gewerkt. Aan een sterk VMBO waar leerlingen met trots naartoe gaan. Aan een Bossche Gelijke Kansen Community, waarin we er samen voor zorgen dat elk kind in Den Bosch de kans krijgt om zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. Ik zal de uitvoering van de BEA niet meer als bestuurder meemaken. Maar ik zal met ongelofelijk veel plezier kijken naar de nieuwe kansen die het onze jongeren gaat geven.

Dit is mijn laatste optreden in uw raad. Na dit statement treed ik terug. Ik doe dat met opgeheven hoofd en bezwaard gemoed. De afgelopen dagen ben ik onderwerp geweest van gesprek. Het vroeg van mij de wil en de bereidheid om mezelf te bevragen. Dat heb ik gedaan en dat doe ik nog steeds.

Het raakt me diep dat er mensen zijn die in gesprek met mij last hebben gehad van mijn gedrag. Dat gaat in tegen alles waar ik voor wil staan. Ik ben gepassioneerd over de opgaven van onze stad. Ik kan in mijn werk veeleisend zijn en daarmee soms onbedoeld mensen hebben geraakt. En ik weet dat dit, k als je handelt vanuit de ambitie om zaken in beweging te brengen, onwenselijk is. Daarmee plaats ik gn maar bij hetgeen er is gebeurd. Ik bied de mensen die dat geraakt heeft nogmaals mijn welgemeende excuses aan.

Kwesties als deze kennen een eigen dynamiek. Naast de voor mij herkenbare feiten komen de laatste weken ook beelden en perspectieven naar boven die niet eerder met mij zijn gedeeld en die ik niet herken. Tot feiten kan ik me verhouden, maar tot beelden en perspectieven niet. Ik kan en wil daarover geen strijd aangaan. Ik kan het niet omdat zoiets altijd een welles-nietes verhaal wordt. Mijn beeld tegenover het jouwe. En ook als ik het niet herken: ik kan jouw beeld niet ontkennen. Wel baart deze dynamiek mij zorgen. Ambtenaren n bestuurders gun ik een organisatie waarin het prettig werken is en waar steun en vertrouwen wordt gevoeld. Waarin verschillen in opvatting bijdragen aan een ruimer perspectief. Waarin constructief van mening kan worden verschild. Waar niet ver elkaar maar met elkaar wordt gesproken. Daar ligt nu een belangrijke opdracht voor dit college en de ambtelijke organisatie.

Ik wil de strijd k niet aangaan omdat het een strijd zou zijn met alleen maar verliezers. Met als grotste verliezers de mensen in de stad. Onze inwoners. Die een bestuur en ambtelijke organisatie verdienen die in volle kracht en vertrouwen werken aan hn problemen en die de grote opgaven die deze stad kent verder brengen. Het bevorderen van kansengelijkheid, het tegengaan van gezondheidsverschillen, het werken aan een inclusieve stad waarin elke Bosschenaar zich thuis voelt.

Reactie college
Het college van burgemeester en wethouders heeft begrip en respect voor het besluit van de wethouder:

Als wethouder heeft Ufuk Khya betekenisvolle resultaten geboekt voor de inwoners van s-Hertogenbosch. Denk bijvoorbeeld aan zijn inzet op het gebied van gelijke kansen voor iedereen. Waarbij jeugd en jongeren zijn speciale aandacht hebben. Het gebruik van data in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en gezondheid. Daar zijn we hem dankbaar voor.

Het besluit dat hij heeft genomen, is niet makkelijk. Zeker niet voor een gedreven, betrokken en enthousiast persoon als hij is. Het belang van s-Hertogenbosch en voor die stad, wijken, buurten en haar inwoners het goede doen, staat bij hem voorop. Ook in deze tijd. Dat besef kunnen wij alleen maar omarmen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12914