Datum plaatsing: 24 oktober 2023

"Vooral goed luisteren naar de inwoners"


"Vooral goed luisteren naar de inwoners"


Rosmalen ('s Hertogenbosch): In onze gemeente ‘s- Hertogenbosch zijn zeven wijkmanagers actief. Eén van hen is Koen van Empel die in januari in deze functie begon. Sinds 2013 is Koen in verschillende functies bij de gemeente werkzaam geweest. “Toen deze vacature voorbij kwam heb ik uit volle overtuiging gesolliciteerd want het is voor mij een topbaan die mij op het lijf geschreven is. Ik ben door mijn voorganger Rutger Janssens ingewerkt, aan hem heb ik een uitstekende leermeester gehad.”

door Herman van Dinther

Koen (35) is geboren in Veldhoven maar heeft daar amper gewoond, hij ging in Rosmalen al naar de kleuterschool. Na de basisschool ging hij naar het Rodenborch-College en studeerde in Eindhoven Toegepaste Psychologie.
“Bij de gemeente heb ik verschillende dingen gedaan zoals in coronatijd coördineren van een noodregeling. Dat was een heftige tijd met veel paniek. De overstap naar de functie van wijkmanager heb ik uit overtuiging gemaakt omdat je daarmee midden in de samenleving staat. Mijn werkgebied is Rosmalen, Nuland en Vinkel. De Groote Wielen vallen onder mijn collega Joost Ankone.”

Spin in web
“In deze functie is het belangrijk dat je steeds je ogen en oren open hebt en vooral vragen stelt. Je vangt dan signalen op van inwoners over de ambities die er leven. Je staat midden in de samenleving en dat betekent dat je ook veel energie moet investeren in je netwerk. Wanneer inwoners vragen of zorgen hebben over hun leefomgeving dat laat ik dat weten aan mijn collega’s die op dat gebied verantwoordelijkheid hebben. Op die manier wordt er iets gedaan met de signalen. Ook om die reden woon ik vergaderingen en bijeenkomsten bij van wijk- en dorpsraden. Dan vang je op waar er knelpunten zitten bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of een schone omgeving. In dat verband hebben we een leefbaarheidsteam gevormd waarmee we regelmatig bij elkaar komen om maatregelen te bespreken. In dat team zitten wijkagenten, coöperaties woningbouw, jongerenwerkers, Sociaal Werk, Handhaving en ambtenaren van de afdeling Leefomgeving.”

Buiten Beter
“De gemeente heeft jarenlang gewerkt met de app Buiten Beter maar daar stoppen we mee. Daar zijn verschillende redenen voor onder andere dat de app wordt beheerd door een externe partij die er flink voor moet worden betaald. Een nadeel is ook de afstandelijkheid en lage betrokkenheid waarbij de app ook niet erg flexibel is. Net als onze gemeente stoppen om die redenen meerdere gemeenten met die app en bieden een eigen oplossing. We vinden het namelijk hartstikke belangrijk dat de inwoners op een gemakkelijke manier melding kunnen maken van misstanden en storingen. Via de website van de gemeente kan onder het hoofdstuk ‘Meldingen’ de app ‘meldingsformulier’ worden gedownload. Daarmee bieden we dezelfde service en mogelijkheden maar zijn de lijnen korter en directer.”

Wijken en dorpen
“Waar ik heel blij mee ben is het beschikbare budget dat er is voor activiteiten die burgers organiseren in wijken en dorpen. Dat geld is bedoeld om de leefbaarheid te vergroten en bij te dragen aan een positief gevoel in de samenleving. Het gaat om initiatieven die raken aan cultuur, ontmoeten, sport, verbinding, kortom al die dingen die iets toevoegen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat best wel om flinke bedragen. Voor Rosmalen is op jaarbasis € 105.000 beschikbaar, voor Nuland € 21.000, voor Vinkel € 12.000 en voor De Groote Wielen via mijn collega Joost is dat € 47.000.-
De financiële regeling is best toegankelijk en laagdrempelig en kan via de website van de gemeente worden aangevraagd. Het is niet de bedoeling dat we subsidie geven op drank en voedsel maar dat we ondersteunen op het gebied van facilitaire zaken. De aanvragen worden besproken door de Bewoners Advies Groepen. Zij adviseren mij als wijkmanager over de toe- of afwijzing en in vrijwel alle gevallen volg ik dat advies.”

Meedenken
“Ik sta net als de Bewoners Advies Groepen open voor nieuwe en frisse ideeën. Er gebeuren in Rosmalen heel veel toffe dingen dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers. Dankzij hen gaat er heel veel door in onze samenleving. Het is fijn dat we door het beschikbare budget vrijwilligers extra kunnen motiveren door hun activiteiten financieel te ondersteunen. Ik kom toch ook nog wel onwetendheid tegen en dat is jammer. Voor meer informatie of andere vragen kunnen mensen contact met mij opnemen via mail k.vanempel@s-hertogenbosch.nl of telefoon 073 615 3210.“Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27533