Datum plaatsing: 21 jan 2017

Nostalgie naar de kroontjespenDoor: Johannes B.: Nostalgie betekent heimwee, een verlangen naar een vaak geďdealiseerde voorbije tijd, naar een vroeger levenspatroon. Soms bekruipt me dat gevoel als ik achter de computer zit, met de iPad op schoot of met de iPhone in de hand. U ziet… mijn vrouw en ik zijn goed voorzien van sociale media.
De mails en andersoortige berichten met vaak ongevraagde informatie schieten in sneltreinvaart voorbij. Het zal bij velen van u niet anders zijn. Daarnaast worden we dagelijks gebombardeerd met berichten, verhalen, vragen en ook gezellige ‘klets’ via de Whatsapp – contacten. We doen er niet aan mee, maar wat mensen via Twitter en Facebook de wereld in slingeren schijnt soms alle perken te buiten te gaan. Scheldpartijen en bedreigingen zijn aan de orde van de dag. Het is allemaal o zo gemakkelijk Je moet mee in de vaart van de moderne samenleving die blijkbaar van ‘communicatie’ aan elkaar hangt.
We leven inmiddels met 17 miljoen mensen in dit knusse kikkerlandje. Het is een gok, maar ik schat dat er minstens 10 miljoen daarvan dagelijks ontelbare berichtjes over en weer sturen via satellieten die boven onze hoofden om de aarde cirkelen. O wee als je niet spoorslags reageert. Het pingeltje op de iPhone of iPad dwingt je als het ware snel te reageren op elke boodschap die binnen komt..
Zelden durf ik de uitspraak in de mond te nemen ‘dat het vroeger allemaal beter was’. In de meeste gevallen is dat zeker niet het geval. Maar als je in ogenschouw neemt de hevigheid waarmee de communicatie – tsunami over Nederland en over de rest van de wereld raast, dan mag je toch wel de vraag stellen: ‘Mag het alsjeblieft een onsje minder zijn?’
Het is toch niet vreemd dat op zulke momenten het heimweegevoel naar de kindertijd boven komt drijven. De veertiger en vijftiger jaren in de vorige eeuw. Velen onder u zullen zich herinneren hoe je als zesjarige met de kroontjespen de eerste woordjes op papier kraste. Slechts sporadisch woonde er iemand in de buurt die over een telefoon beschikte. Slechts via een suffig krantje en als je geluk had via het kastje van de radiodistributie hoorde je wat er in de wereld te koop was. Om elkaar iets te vragen of ergens over te informeren schreef men uitvoerige brieven. Antwoorden lieten vaak lang op zich wachten. Men nam de tijd om goed na te denken voor men iets aan het papier toevertrouwde.
Het huidige digitale communicatieverkeer heeft ons veel goeds gebracht op tal van gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, techniek, verkeer, landbouw, energiebeheer en armoedebestrijding. Vult u deze lijst zelf maar aan.
Echter, met de onderlinge menselijke communicatie die als een wervelwind rond raast gaat het mijns inziens regelmatig mis. Als ik soms de oppervlakkigheid bespeur van de berichtgeving en het gemis aan respect naar elkaar frons ik bedenkelijk het voorhoofd. Dan denk ik terug aan de bedachtzaamheid waarmee men vroeger de kroontjespen ter hand nam. Er eerst aan likte waardoor de inkt zich beter hechtte. En daarna ruim de tijd nam om een reactie op papier te zetten.
Als de kleinkinderen deze laatste gedachtespiegeling lezen zullen ze verzuchten: ‘Je wordt echt oud Opa!’. Mogelijk hebben ze gelijk.

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01102