Datum plaatsing: 20 feb 2017

Rente over aanslagbelastingDoor: Alexander Vromans: Ik kreeg de volgende vraag van een van mijn lezers: Kan ik de rente die ik over mijn belastingaanslag moet betalen, voorkomen?
Indien u een bedrag aan belasting aan de Belastingdienst moet betalen, dan kan het zijn dat u belastingrente aan de Belastingdienst moet betalen. Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Als er sprake is van een belastingteruggave, dan heeft u (onder voorwaarden) recht op een rentevergoeding van de Belastingdienst.
Belastingrente wordt door de Belastingdienst berekend vanaf 6 maanden na afloop van het belastingjaar (dus vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar). Momenteel is de belastingrente voor de inkomstenbelasting vastgesteld op 4%. Door het tijdig indienen van een verzoek tot het opleggen van een voorlopige aanslag of het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, kan belastingrente worden voorkomen/beperkt.
Als de Belastingdienst u voor het jaar 2016 een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting heeft opgelegd en u verwacht dat deze aanslag een te laag belastbaar inkomen aangeeft, dan kunt u het opleggen van belastingrente voorkomen door een verzoek tot herziening (verhoging) van de voorlopige aanslag 2016 bij de Belastingdienst in te dienen. In ieder geval geldt dat als dit verzoek uiterlijk op 24 maart 2017 wordt ingediend, geen sprake is van te betalen belastingrente.
Vermoedt u dat uw aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2016 te laag is vastgesteld of is nog geen aanslag inkomstenbelasting 2016 aan u opgelegd terwijl u over het jaar 2016 wel belasting moet betalen? Dan is het raadzaam om te kijken hoe u belastingrente kunt voorkomen of beperken. Uiteraard kunt u hiertoe vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01267