Datum plaatsing: 17 apr 2017

Katholieke ‘massa’Door: Jan van der Krabben: Ver terug in de vorige eeuw maakte mijn natuurkunde leraar op de Rooms Katholieke Bisschoppelijke Kweekschool, frater Leonides zaliger, mij tijdens een les duidelijk wat het woord ‘massa’ toch wel te betekenen had. Ik kan de man nog helder voor de geest halen. Toen reeds oud en grijs, gekleed in een zwarte toog, meestal met een potlood tussen de lippen geklemd, stortte hij achter een soort toonbank de meest ingewikkelde natuurkundige begrippen en formules over ons uit. Mijn interesse daarvoor was niet bijster groot. Toch blijk ik vele schriftjes te hebben vol geschreven met wetenswaardigheden waar ik nu geen touw meer aan kan vast knopen. In een oude doos heb ik ze bewaard. Op een door ouderdom vergeelde pagina staat achter het woord ‘massa’ het volgende geschreven: ‘de totale hoeveelheidmaterie in een object; massa wordt uitgedrukt in kilogram (gewicht is massa bepaald aan de hand van de graviteit of door de inertie van dat object)’. Die tekst heb ik vroeger blijkbaar een keer ‘in de kop gestampt’. Nog enigszins een begrijpelijke definitie. Wat tussen haakjes staat echter mag Joost weten. Dat zal ik een van de kleinkinderen eens vragen.
Waarom vertel ik u dit alles? Wel, nog niet zo lang geleden las ik een interview in het Brabants Dagblad dat journalist Tom Tacken had met bisschop Gerard de Korte. Tacken stelde hem onder meer de vraag: ‘Is de kerk momenteel een sterfhuis?’ De Korte wil daar niet aan. Hij ziet kansen om nieuwe katholieken te werven. Ieder schaap telt. Als Tacken opmerkt dat er een aantal geloofsgemeenschappen in het bisdom zich afgescheiden heeft uit onvrede over de conservatieve koers van zijn voorgangers, zegt de bisschop onder meer het volgende: ‘Dat betreur ik uiteraard. Laten we alleen niet vergeten dat het hier om kleine groepen gaat, op een totaal van een miljoen gedoopten. Er is nog best veel katholieke ‘massa’.’ Op dat moment dacht ik enigszins verbijsterd: ‘Wat bedoelt hij daar nou mee?’ Wordt het succes van de katholieke kerk gemeten in massa, de ‘totale hoeveelheidmaterie in een object’ (zie boven) uitgedrukt in kilogrammen gelovigen? Het deed mij denken aan de opmerking van zijn hulpbisschop Mutsaerts enkele jaren geleden die verkondigde zich geen enkele zorg te maken over de toekomst van de kerk. ‘Een heilige rest blijft over’, zei hij toen zonder blikken of blozen. Ik heb sterk de indruk dat door De Korte de katholieke massa geteld wordt in het aantal kerkgangers, het aantal kerken en parochies, het aantal priesters en pastoraal werkers. Als dat maar op peil blijft dan gaat alles nog naar wens in het bisdom.
Waar is de christelijke zorg voor de mensen die het hardst geholpen moeten worden, de armen, de vluchtelingen, de eenzamen, de verslaafden, de mensen met een beperking, de ouderen, de ernstig zieken? Moet dat niet de ‘christelijke instelling’ zijn, die Paus Franciscus al meerdere jaren voorhoudt aan alle leidinggevenden in de Kerk? Aan het gemis van uitstraling daarvan lijdt het gehele Nederlandse episcopaat. Niet de ‘massa’ is belangrijk maar liefde en zorg voor mensen die het nodig hebben.
Hoe een oud-leraar je na zestig jaar al niet tot denken kan aanzetten! De goede man moest eens weten. Moge hij rusten in vrede..

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01449