Datum plaatsing: 20 jun 2017

Verborgen gebreken bij woningDoor: Pieter Heeringa: Het komt regelmatig voor dat er (ernstige) gebreken zijn aan een woning, die pas na de overdracht kenbaar worden voor de nieuwe eigenaar. De lijst van voorbeelden is eindeloos. Van betrekkelijk geringe tot zeer ernstige gebreken. Steeds weer is het dan de vraag of de koper de vorige eigenaar of zelfs de eigenaar daarvoor kan aanspreken voor de geleden schade. De juridische vraag is of er sprake is van “non conformiteit”. Dit houdt in dat het gekochte huis niet voldoet aan de verwachtingen die de koper volgens de wet mocht hebben. Of dit zo is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Heeft de verkoper voldaan aan zijn mededelingsplicht? Heeft koper voldaan aan zijn onderzoeksplicht? Hoe zat het met de deskundigheid van partijen, heeft er een bouwkundig onderzoek plaatsgevonden, zijn er schriftelijke bewijzen? Van verkoper mag in ieder geval worden verwacht dat hij alle aan hem bekende feiten en omstandigheden naar voren brengt waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor koper van belang zijn. Daar staat tegenover dat de koper vooraf moet onderzoeken wat hij gaat kopen. Deze onderzoeksplicht komt er op neer dat alles wat een koper redelijkerwijs had kunnen zien, later niet meer aan verkoper kan worden verweten. De onderzoeksplicht gaat vrij ver. De koper kan niet volstaan met oppervlakkige observaties. Om zeker te zijn, kan het vooral bij wat oudere huizen soms verstandig zijn een bouwkundige keuring te laten uitvoeren en soms daarvoor in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde te laten opnemen. Uiteraard moet verkoper het daar ook mee eens zijn, maar het kan. Elke koper zal in de regel mogen verwachten dat er nog wat verbeterd moet worden aan een woning. Bij oudere woningen ligt dit nog meer voor de hand. Het is prettig als koper weet waar hij aan toe is, zodat hij rekening kan houden met extra noodzakelijke investeringen. Deze zullen immers ook het besluit tot aankoop beïnvloeden. Uiteraard kan ook de verkoper een dergelijk onderzoek laten uitvoeren en bij de verkoopbrochure van het huis kunnen voegen, maar is dat niet verplicht. Het kopen van een huis blijft een van de belangrijkste aankopen in ons leven en (wederzijdse) teleurstelling dient zo veel mogelijk te worden voorkomen. Ontstaat na de overdracht een probleem dan moeten koper en verkoper eerst trachten daar samen uit te komen. In het uiterste geval kan de beslissing van een rechter worden ingeroepen.
Heeft u hulp nodig bij het formuleren van clausules in de koopovereenkomst of wilt u deze even laten checken neem dan gerust (tijdig) contact met ons op, voordat u tot ondertekening overgaat.

Pieter Heeringa,
notaris bij
Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag en donderdagavond kunt u bij ons terecht

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01072