Datum plaatsing: 25 jul 2017

Ondernemen vanuit huisDoor: Alexander Vromans: Een lezer stelde mij de volgende vraag: “ik werk vanuit thuis. Moet ik daar iets voor de belastingen mee doen?” In beginsel zijn de kosten van het ondernemen vanuit thuis fiscaal niet aftrekbaar. Dit is slechts anders indien de werkruimte splitsbaar is van de woning.

Splitsbare panden
Een pand is splitsbaar als de werkruimte een eigen opgang dan wel ingang heeft en daarnaast over eigen voorzieningen (zoals een wc) beschikt. Ook moet dan een substantieel deel van uw inkomen in de werkruimte worden verdiend. Hiervoor geldt dat als u ergens anders ook een werkruimte heeft, u minimaal 70% in de werkruimte thuis moet verdienen. Indien u nergens anders een werkruimte heeft, dan moet minimaal 30% van uw inkomen in de werkruimte thuis worden verdiend.
Wat is dan het voordeel van een fiscaal gekwalificeerde werkruimte? Dat heeft te maken met de volgende fiscale aftrekposten:
•Maximaal 4% van de waarde van de werkruimte;
•Een evenredig deel van de kosten die een normale huurder ook zou betalen;
•Energie-, schoonmaak- en verzekeringskosten;
•Afschrijvingskosten op de inrichting van de werkruimte.
Een fiscaal gekwalificeerde werkruimte heeft echter ook nadelen. Zo kan het moeilijk zijn om de werkruimte splitsbaar te maken (verbouwingen, vergunningen, etc.). Daarnaast valt de bedrijfsruimte dan onder het ondernemingsvermogen van uw onderneming en valt uw woning (thuis) onder uw privévermogen. Om een administratief goede splitsing te maken, zal een (onafhankelijke) taxateur moeten worden ingeschakeld die de splitsing financieel inzichtelijk maakt. Daarnaast zijn waardestijgingen van de werkruimte bij toekomstige verkoop van het pand fiscaal belast (met inkomsten- of vennootschapsbelasting, afhankelijk van de onderneming die u drijft).

Niet-splitsbare panden
Als het pand niet splitsbaar is, dan heeft u de keuze om het gehele pand tot uw ondernemings- dan wel privévermogen te rekenen. U kunt het pand alleen tot het ondernemingsvermogen rekenen als de werkruimte overheersend is. In dat geval zijn de kosten van het pand fiscaal aftrekbaar en kan op de waarde fiscaal worden afgeschreven. Let op! Latere verkoopwinst is dan wel fiscaal belast.
U kunt het gehele pand tot uw privévermogen rekenen als het woongedeelte overheersend is. De WOZ-waarde van de werkruimte minus het deel van de hypotheek dat op de werkruimte ziet, wordt dan bij u in Box 3 belast. De hypotheekrente die op de werkruimte ziet, is fiscaal niet aftrekbaar.

Werkt u vanuit huis en bent u benieuwd wat de fiscale regels in uw geval zijn, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01851