Datum plaatsing: 25 jul 2017

Appartement kopen vergt extra oplettendheidDoor: Pieter Heeringa: Bij kopers blijkt vaak onduidelijkheid te bestaan over wat nu het verschil is tussen een grondgebonden woning en een appartement. Bij een grondgebonden woning koopt u eigenlijk een perceel grond waarbij u automatisch eigenaar wordt van alles wat op en in die grond aanwezig is. Dat kan een woning zijn, maar ook bijgebouwen en beplanting worden automatisch van de eigenaar van de grond. Bij een appartement gaat dat anders.

Van een appartement (de wet spreekt over een appartementsrecht) is sprake als er woningen en/of bedrijfsruimte boven/onder elkaar gelegen zijn met de bedoeling dat er verschillende eigenaren kunnen zijn. In dat geval moet er door de notaris een akte van splitsing worden opgesteld. Daardoor wordt verticaal gesplitste eigendom mogelijk. In de splitsingsakte worden ook alle rechten en plichten van de appartementseigenaren vastgelegd. Vaak wordt onderschat hoe belangrijk de inhoud van de splitsingsakte is voor het toekomstig woongenot. Door een goede regeling in de splitsing kunnen veel problemen tussen de bewoners van een appartementencomplex voorkomen worden. Bij een gesplitst gebouw is er altijd een vereniging van eigenaren, die eigenaar is van de grond en het casco van het gehele gebouw. Daarbinnen heeft elke eigenaar recht op het uitsluitend gebruik van zijn eigen gedeelte van het gebouw. Elke eigenaar wordt van rechtswege lid van de vereniging van eigenaren (VvE). U wordt dus automatisch lid en kunt zich daarvan niet onttrekken. Uiteraard bent u niet verplicht de vergaderingen van de eigenaren bij te wonen, maar het bijwonen daarvan is wel verstandig. De VvE regelt bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw, sluit een opstalverzekering af en zo meer. Een akte van splitsing met bijbehorend reglement kan ook regels voorschrijven over het mogen houden van huisdieren, kleuren van het buitenschilderwerk, bespelen van luide muziekinstrumenten enzovoorts. Het is van groot belang om voor het sluiten van de koopovereenkomst kennis te nemen van de splitsingsakte en reglementen. Deze kunnen immers van invloed zijn op uw aankoopbeslissing en voorkomt teleurstellingen achteraf. Ook kunt u vragen naar de laatste notulen zodat u kennis kunt nemen van hetgeen er speelt.
Een verstandige VvE zorgt voor een reservefonds voor het (groot)onderhoud van het gebouw, door middel van het heffen van een maandelijkse bijdrage per eigenaar. Dit noemt men doorgaans de servicekosten. Er zijn helaas nog veel VvEís die niets gespaard hebben. In geval van groot onderhoud is dan elke eigenaar verplicht om in een keer te betalen. Per 1 januari 2017 is elke VvE verplicht om een maandelijkse bijdrage te heffen en een reservefonds te vormen. De hoogte van het te reserveren bedrag moet dan worden vastgesteld op basis van een meerjaren onderhoudsbegroting of 1/2% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Bij overdracht van een appartement gaat het aandeel in het reservefonds mee over naar de nieuwe eigenaar (wordt geacht in de koopsom te zijn begrepen). Ook een belangrijk punt bij de aankoopoverwegingen.
Mocht u vragen hebben over het appartementsrecht dan kunt u altijd een afspraak met ons maken, alvorens u tot aankoop overgaat. U bent over het algemeen aan meer regels gebonden dan bij de aankoop van een grondgebonden woning. Vraag dus ook altijd naar de notulen, lees de splitsingsakte en reglementen.

Pieter Heeringa, notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag en donderdagavond kunt u bij ons terecht

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01891