Datum plaatsing: 02 okt 2017

Berghem anno 2017Door: Hans Raadgever: Volgens de geschiedenis is Bèrge een Noord-Brabants dorp aan de rand van Oss. Tot 1 januari 1994 zelfstandig, daarna ingelijfd bij de expanderende gemeente Oss. Mede door de realisatie van woonwijk Piekenhoef bestaat het aantal inwoners van de gemeente Oss momenteel voor 11% uit Berghemnaren. Niet gering dus. Politiek gezien een aantal om rekening mee te houden. Berghem heeft een sterk dorpskarakter en uitgebreid verenigingsleven. De grootste uitdaging voor Berghem was, en wat mij betreft is, om haar eigen identiteit te behouden. Daar is bij de onderhandelingen over de inlijving, een gekozen dorpsraad voor afgedwongen voorgezeten door de burgemeester van Oss. Een goed begin dus. Echter door de jaren heen lijkt de strijdlust behoorlijk getaand. Al bij de volgende raadsverkiezingen in 1998 waren er nauwelijks kandidaten om de taak van de eerste Berghse dorpsraad over te nemen. Daardoor werd een verkiezingsronde overbodig. En dat is helaas zo gebleven. De voorzittend burgemeester is al lang vervangen door een aandachtswethouder die zo nu en dan een vergadering bijwoont. En de vergaderingen van de dorpsraad zijn verworden tot berichtgevingen van de gemeente, onleesbare politie staafdiagrammen en vrijwilligers van verenigingen en burgerinitiatieven die hun succes verhalen komen vertellen. Maar het stadhuis is niet meer. Het strijdpaard is verbannen en staat nu met zijn kont naar de honden uitlaatplaats. Veel betekenend. Een plaats waar honden even zichzelf mogen zijn. Even zonder halsband alles laten gaan. Maar wel streng binnen de afrastering. Is het Berghem ook zo vergaan. Wat zegt het onafhankelijkheidsbeeld nog. Wat is gebleven van zijn grootspraak als: ‘Wat ik hier op mijn rug mag dragen zijn Berghemnaren, fier en zelfbewust, die strijden zullen alle dagen totdat het spook der herindeling rust.’ Maar ik vraag me af: Is Bèrge ons nog on’t hart gelége of zijn we Bèrge vergééte en luisteren we niet meer nor d’ouw historie. Wat Berghem nodig heeft zijn strijdbare dorpsraadsleden die zich, na het feit van de herindeling, blijven inzetten voor huisvesting van onze verenigingen zoals Berghs Heem. Een dorpsraad die oplossingen en ideeën aandraagt aan het college voor een noodzakelijk speelplein voor de viering van de koningsdag, een kermis, de verlichte optocht en vele andere buiten activiteiten. Een dorpsraad die toeziet dat de magere dorpskern niet geheel wordt volgebouwd. Kortom een kordaat gezelschap die er fris en fruitig tegenaan gaat.

Oproep
In de vergadering van september deed de voorzitter van de dorpsraad een oproep om alle inwoners van Berghem te animeren zich kandidaat te stellen voor de volgende periode die in maart 2018 begint. Het moet toch niet moeilijk zijn een groep inwoners, zowel jong als oud, te vinden die zich willen inzetten om van het authentieke dorp Berghem en zijn moderne woonwijk Piekenhoef een ideale woonomgeving maken.


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01344