Datum plaatsing: 07 okt 2017

Kleinkinderen laten erven kan erfbelasting besparen



Door: Pieter Heeringa: Als u kinderen en kleinkinderen hebt, zullen zij normaal gesproken niet van u erven. Dat is alleen anders als uw kind uw nalatenschap verwerpt of in geval uw kind eerder overlijdt dan u. U kunt er ook voor kiezen om de kleinkinderen naast de kinderen een bedrag te laten erven. Hier kunnen verschillende motieven voor zijn. Allereerst vinden mensen het vaak een mooie gedachte dat ook de kleinkinderen iets van hen krijgen, zeker als de kleinkinderen in een levensfase zitten dat ze het geld goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor een studie of aankoop van een woning. Wat veel mensen echter niet weten is dat er ook best veel erfbelasting kan worden bespaard door de kleinkinderen mee te laten erven.
De vrijstelling voor erfbelasting van een kind bedraagt (in 2017) € 20.209. Dat is de meeste mensen wel bekend, maar minder bekend is dat deze vrijstelling ook voor kleinkinderen geldt en dat dit de mogelijkheid biedt om belasting te besparen, zeker als er meerdere kleinkinderen zijn.
Als u in uw testament het bedrag van de vrijstelling aan ieder van uw kleinkinderen legateert, kunt u (afhankelijk van de omvang van uw vermogen) zo’n € 2.000 tot € 4.000 per kleinkind aan belasting besparen. Zouden uw kinderen ieder de € 20.209 erven dan zouden zij daarover 10 tot 20% belasting zijn verschuldigd, terwijl uw kleinkinderen die bedragen vrij van erfbelasting kunnen krijgen. De besparing is nog groter als u bedenkt dat het bedrag rechtstreeks naar uw kleinkind gaat (dus één keer in de erfbelasting wordt betrokken) en niet eerst naar uw kind en vervolgens naar uw kleinkind (en dus twee keer in de erfbelasting wordt betrokken).
Is uw vermogen niet zo groot of is belastingbesparing niet uw hoofdmotief, dan kunt u uiteraard ook een kleiner bedrag dan de vrijstelling aan uw kleinkinderen na laten.
U kunt bepalen dat de kleinkinderen het door u gekozen bedrag één keer krijgen, bij overlijden van de langstlevende, maar het kan ook twee keer, bij het overlijden van de eerste en bij overlijden van de langstlevende.
Bij overlijden van de langstlevende grootouder krijgen de kleinkinderen het geld uitgekeerd. Als uw kleinkinderen nog minderjarig zijn, moeten de ouders of wettelijke vertegenwoordigers het geld beheren totdat de kleinkinderen 18 jaar worden. Op hun 18e kunnen de kleinkinderen vrij over het geld beschikken. Vindt u dit te jong en wilt u voorkomen dat uw kleinkind het geld niet goed zal besteden, dan kunt u in uw testament een bewind over het geld instellen, waarbij u dan de ouders van uw kleinkind (of desgewenst een andere door u gekozen persoon) als bewindvoerders benoemt. Dat betekent dat uw kleinkind alleen met toestemming van zijn ouders of een andere bewindvoerder over het geld kan beschikken. U kunt bepalen dat het bewind duurt totdat uw kleinkind een bepaalde leeftijd heeft bereikt, bijvoorbeeld 25 jaar. Tot die tijd kan uw kleinkind dan dus niet zelfstandig over dit bedrag beschikken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw kleinkinderen in uw testament op te nemen, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u hierover graag adviseren.

Pieter Heeringa,
notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag en donderdagavond kunt u bij ons terecht

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01493