Datum plaatsing: 23 okt 2017

Maandbrief uit Burkina FasoDoor: Jan Beekman: Voor hogere studies kunnen studenten in Burkina Faso maar terecht, zou je zeggen: rijksuniversiteiten en privé universiteiten en veel privé instituten voor allerlei hoger (beroeps)onderwijs.
De algemene directie voor hoger onderwijs van het ministerie heeft eens onderzocht hoe het gesteld is met de grote hoeveelheid privé instituten van hoger onderwijs. De directie wilde eens weten of iedereen zich houdt aan de regels. Al gaat het over privé instituten, zij zijn wel onderworpen aan controle door competente technische diensten van het ministerie van hoger onderwijs.
Eind augustus verscheen het interessante en veelzeggende rapport.
De resultaten van het onderzoek laten een ordening zien in de kwaliteit van onderwijs in de 112 onderzochte instituten:
33 zijn zonder meer van goede kwaliteit (in deze groep staat ook de USTA, de Université Saint Thomas d’Aquin, waar Yann Bianca, de dochter van Denise, in oktober de medicijnen studie hoopt te beginnen); 29 instituten halen een voldoende; 16 zijn middelmatig; 6 zijn ronduit slecht, en 5 zijn van zeer slechte kwaliteit en moeten gesloten worden.
De overige 24 instituten werden niet geïnspecteerd, om verschillende redenen: 5 instituten zijn clandestien; 4 zijn opgehouden, maar hebben dat niet gemeld; 4 zijn onvindbaar…; 2 weigerden de inspectie toe te laten, en van 6 zijn geen nadere personen of inlichtingen te verkrijgen. En 1 is nog niet geopend, ofschoon er al in 2014 goedkeuring afgegeven was.

Onze Naaischool in Ouaga, beroepsonderwijs voor kansarme meisjes, is in elk geval een heel goed instituut! De voorbereiding op het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 is in vole gang. Het voornaamste daarbij is het aannemen van nieuwe leerlingen. De directrice Mme Denise voert een persoonlijk gesprek met elke kandidaat om motivatie, capaciteiten, financiële en sociale situatie, woonomstandigheden en gezondheid vast te stellen. Daardoor krijgt de directrice een goed beeld van elke kandidaat, en kan zij bekijken hoe de opleiding en ook een sociaal economische ondersteuning voor een kandidaat goed en reëel mogelijk kunnen zijn.
Verder worden in de voorbereidingsweken alle materialen nog eens goed nagekeken: naaimachines, meubilair, elektrische en andere voorzieningen, etc. En natuurlijk een grote schoonmaak binnen en buiten! Daarbij komen leerlingen van het tweede en derde jaar meehelpen.
Zo kunnen we zeggen, dat het Centrum Bianca Couture binnen enkele weken klaar is om met een nieuw schooljaar te beginnen.

Jan Beekman
Assoc. Nabasnoogo - BP 91, Zorgho - Burkina Faso
E-mail: nabasnoogo96@yahoo.fr

Giro: 8161466
IBAN NL29INGB0008161466
t.n.v. Stg. Emmaus Haren
o.v.v. Burkina Faso

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.02646