Datum plaatsing: 29 nov 2017

De plannen van PrinsjesdagDoor: Alexander Vromans:
Op 19 september 2017 was het Prinsjesdag. Helaas hadden we te maken met een demissionair kabinet, wat ervoor zorgt dat er minder nieuws was dan andere jaren. Onderstaand een overzicht van dit nieuws en tips waar u wellicht wat mee kunt. Houd er rekening mee dat dit nu nog slechts aangekondigde wijzigingen zijn. Of ze daadwerkelijk doorgang vinden, hangt af van de formatiebesprekingen die op het moment dat ik dit schrijf nog in volle gang zijn.

•Voor onze omgeving belangrijk om te melden is dat het voorstel is om per 1 januari 2018 de landbouwregeling en het landbouwforfait af te gaan schaffen. Ook wil men dan het lagere (6%) tarief voor goederen en diensten die (bijna) uitsluitend worden geleverd aan landbouwers laten vervallen. Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (oftewel: landbouwers) gelden vanaf 2018 dan de normale btw-regels. Dat betekent dat u als landbouwer een btw-administratie moet gaan bijhouden en periodiek btw-aangiften moet gaan doen. Voordeel is dat u dan wel recht heeft op btw-aftrek op uw inkopen.

•Het kabinet wil de fabrikant of importeur gaan verplichten om de geldende catalogusprijs - waaronder dus wijzigingen van de catalogusprijs - publiekelijk kenbaar te maken. Nu moet dit alleen aan wederverkopers (zoals autodealers) kenbaar worden gemaakt. Dit kan van belang zijn voor het berekenen van de verschuldigde bpm en de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak.

•Het kabinet denkt na over een registratiedrempel voor btw-ondernemers. Dat houdt in dat iemand alleen nog maar als btw-ondernemer wordt beschouwd als hij op jaarbasis meer dan een bepaalde belastbare omzet haalt. Dat drempelbedrag ligt straks wellicht op meer dan € 10.000. Voor personen die alleen maar btw-ondernemer zijn vanwege hun zonnepanelen, betekent dit dat de kosten van hun eigen elektriciteitsverbruik méér dan dit bedrag moet zijn, willen ze als btw-ondernemer blijven kwalificeren. Halen ze deze drempel niet, dan bestaat ook geen recht op het terugkrijgen van de btw in de aanschafkosten van de zonnepanelen.

•Het voorstel is om per 1 januari 2018 de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (tarief 20%) te verruimen van € 200.000 naar € 250.000. Dat scheelt uw vennootschap bij een winst van meer dan € 200.000 maximaal € 2.500 aan vennootschapsbelasting. Over de rest betaalt uw vennootschap in principe 25% vennootschapsbelasting.

•Het plan is om de tarieven voor de inkomstenbelasting per 1 januari 2018 aan te passen. Het tarief in de 2de en 3de schijf wordt verhoogd van 40,80% naar 40,85%. Het tarief van de 4de schijf wordt verlaagd van 52% naar 51,95%.

•Het plan is om een negatief inkomen uit eigen woning (eigen woningforfait -/- hypotheekrente) per 1 januari 2018 fiscaal nog maar effectief aftrekbaar te laten zijn tegen maximaal 49,45%. Uit het regeerakkoord van 10 oktober 2017 blijkt dat men zelfs van plan is om de hypotheekrenteaftrek (nog) verder versneld te gaan afbouwen. Vanaf 2023 kan elke huizenbezitter nog maar maximaal 37% van de betaalde hypotheekrente fiscaal in aftrek brengen. De nieuwe coalitiepartijen zijn ook van plan om (opnieuw) belasting te gaan heffen op eigen woningen die hypotheekvrij zijn gemaakt. Deze maatregel zal zoals het er nu naar uitziet over 30 jaar worden uitgesmeerd.

•Het aangaan of veranderen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een vermogensverschuiving. Het plan is om in de wet vast te gaan leggen wanneer er dan sprake is van een schenking voor de schenkbelasting. Voor de erfbelasting zullen vergelijkbare bepalingen gaan gelden. Let op! Goederen die zijn verkregen onder een uitsluitingsclausule zullen buiten beschouwing blijven. Dit omdat de overdracht van dit vermogen civielrechtelijk niet mogelijk is.

•Volgens de inkeerregeling kon u binnen een bepaalde termijn bij de Belastingdienst melden dat uw aangifte onjuist of onvolledig was. Zo kon u een boete ontlopen. De plannen zijn om deze regeling met ingang van 1 januari 2018 af te gaan schaffen.

•Het regeerakkoord van 10 oktober 2017 laat nog meer interessante plannen van de nieuwe coalitiepartijen zien:
-Kinderen kunnen voorlopig niet meer dan twee wettelijk erkende ouders hebben.
-Het pensioenstelsel moet voor 2020 vernieuwen. Er moeten individuele spaarpotten komen in plaats van het huidige systeem waarbij gespaard wordt in een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd.
-De verschillen tussen rijk en arm moeten verder afnemen (nivellering).
-Er moet “zo spoedig mogelijk” een kilometerheffing voor vrachtverkeer worden ingevoerd.
-Er wordt weer een vliegbelasting ingevoerd (€ 10 tot € 15 voor elke reis die op Schiphol begint).
Al met al een hoop plannen waarvan het maar de vraag is of deze ook daadwerkelijk door zullen gaan. Mocht u benieuwd zijn naar de impact van deze plannen op uw persoonlijke situatie, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01843