Datum plaatsing: 29 nov 2017

Insluitingsclausule mogelijk in huwelijkse voorwaardenDoor: Pieter Heeringa: Een heel nieuwe term doet zijn intrede in het familierecht, de insluitingsclausule. Per 1 januari 2018 treedt het vernieuwde huwelijksvermogensrecht in werking. Daarmee wordt het mogelijk om tegenover – de dan wettelijke – uitsluiting van onder meer schenkingen en erfenissen juist een insluitingsclausule op te nemen. Hoe zit dat precies?

Vanaf 2018 wordt het vermogen van beide huwelijkspartners, die ná die datum in het huwelijk treden, niet meer automatisch gemeenschappelijk eigendom. Zo blijven bijvoorbeeld schenkingen en erfenissen vanaf dan privé-eigendom van de partner die de schenking of erfenis ontvangt. Bij een onverhoopte echtscheiding hoeft de erfenis of schenking dan niet te worden gedeeld. De vraag is of dit ook wenselijk is als het huwelijk eindigt door het overlijden van één van de echtgenoten/kinderen.
Nu bepalen ouders nog vaak dat de erfenis of schenking van het kind privé dient te blijven. Om dat te realiseren moesten zij dat bij de notaris vastleggen. Kinderen kunnen niet onder deze bepaling uit, ook al zouden ze dat willen. Onder het nieuwe recht is die veel geuite wens van ouders vastgelegd. Schenkingen er erfenissen blijven buiten gemeenschappelijk eigendom. Het wordt nu juist mogelijk om via de notaris het tegenovergestelde te regelen, namelijk door bij testament of schenking een insluitingsclausule op te nemen.
Met een insluitingsclausule wordt een schenking of erfenis wél gemeenschappelijk eigendom van beide partners. Dat kan belastingvoordelen opleveren. Deze clausule is voor de ontvangende partners niet bindend, zij kunnen in hun huwelijkse voorwaarden afspreken dat schenkingen of erfenissen juist wel van de ontvangende partner blijven. Bij de totstandkoming van de wet is gezegd dat niemand aan echtgenoten vermogen kan opdringen. Ook zou het fiscaal aantrekkelijk kunnen zijn om bij huwelijksvoorwaarden af te spreken dat schenkingen en erfenissen alleen gedeeld worden indien het huwelijk wordt ontbonden door overlijden. Dat erfenissen buiten de huwelijksgemeenschap blijven, geldt alleen voor huwelijken die gesloten zijn ná 1 januari 2018. Is uw kind voor die datum gehuwd, dan zult u nog steeds bij schenkingen of bij testament de uitsluitingsclausule moeten opnemen, maar deze kunt u verzachten door te bepalen dat wel verrekend mag worden als het huwelijk eindigt door overlijden van uw (schoon)kind.
Wilt u meer weten over uit- en insluitingsclausule? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Pieter Heeringa,

notaris bij
Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag en
donderdagavond kunt u
bij ons terecht

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01218