Datum plaatsing: 25 feb 2018

GriepgrietjesDoor: Klaas van Btte: Gos, w hedde g ne knappen dag vandaag, riep ons Bt, toen Ant hier binne ston te blinke. Ja, gaaf ik de ons gelijk, Ant hi n kleur s unnen bllefleur n ziet r nog goewd it venant dre leefted, veul beeter s dre mins. Tien kiek men s min n n verkondigde mi bravoer: D de ons dr z goewd it zie, d hi ze n men te danke! Pffft, blies Ant dr tussendeur, mar Tien din wijer: Ik doe ze alle weeke simoneijze n oppoelitoere. Ik haauw de carrosserie in de gater en zrg vur de dursmeering n de ollievervrsing n ik ben goewd in al de software.
Tja, w moete nou toch mi znne klts, wnne. Laache, ds t innegste w ge drmi kunt.
We kriegen t over de geminteraodsverkiezinge die dr n kwame. Dr moesse mir vrouwe in t gemintebestuur. Daor kregde toch de griep van Ieder plts hi de politiekers die t verdient, zin Tien in n wijs bi. Ekskuus op veurhaand; ik w hier niemes beleedige. Ik geleuf nie d de vrllie t snapte.
Ant vertelde d heure mins mi zne maot nor Dn Drpshrd waar geweest um te gn keijke nor t kampioenschap driebaande. D waar gruuwelek ongelukkig itgevalle. De zaal waar donker n enkelt de biljrttoffels waren itgelicht. Tien n zne maot kwamen over t poodium binne n daor in dn donkere is Tiene vriend toch neeven t poodium gestapt n umblig geduikeld! D waar unne lilleke smak n dr volgde nen harde kwijk. Wn konsternasie! Ha dieje mins toch zn kniescheijf gebroke! Dr moes de ziekewagen n te paas komme. Jonge jonge, de arighid waar dr vur Tiene wl gaauw af geweest! Wij waren amml onder dn indruk n waren efkes stil. Toen kwaamp ons Bt vur dn dag mi: n dan zegge ze nog d biljrte nie gevorlek is! Daor viele we opnijt stil.
Ik heb al wir n rundje Dn Dunge gefietst n daor zaag ik neij stuul op t terras van de Poeling. Al drtig jaor zitte Kees n Elly op de Poeling n die hil femilie duuget goewd. t Is dr alt gezellig n gemoedelek. Ze gn mi de tijd mee n hen pas neij menukaarte laote make n daorop stn ok Brabantse gerchte n die zen itgeschreeve dur iemes die dr verstand af hi. Toen ik n vurbildje n ons vrouw liet zien, zin ze tevreeje: Ja, nou kan t enkelt nog mar beeter worren s dt al waar! Ge moest s mee tusse de wiele, zin ik itdagend, dan koste s zien dt fietspad nor de dijkskes is deurgetrokke! s ge van de Bluumkesbrug af umblig doet n ge gt twee kirres rchs, reijde zoo vort nor de dijkskes! Prachtig, znnen dursteek vur de fietsers! n w ister veul veraanderd mi d neij knaal, de brug op Beuzing n de overstroomplakke rond de Ao! Mar ze din of ze men nie hurde. Mar d hak toch mar mooi gemld, von ik zlf. Benijd hoe de ons de kommenden ted zal reageere. Ze is n bietje afkantig n ik ben dr niks gerust op. Z ze dan toch nog mi die rotgriep te make kreijge die hier overal heerst? B ons in de buurt zen al slachtoffers zat n w men opvelt, is dt vurral vrouwvolk is dtter mi ngemakt is.
Bekant alle durskes it ons buurt n in ons femilie hebben t te pakke gehad. Amml van die snotterende miskes, och rrem.

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01846