Datum plaatsing: 25 feb 2018

Auto van de zaak en de BTWDoor: Alexander Vromans: Veel ondernemers stellen mij vragen omtrent de belastingheffing inzake hun auto van de zaak. In deze bijdrage ga ik wat dieper in op de btw-regels hieromtrent.

De basisregel voor btw-heffing aangaande de auto van de zaak is dat iedere ondernemer de btw op alle door hem gemaakte autokosten fiscaal in aftrek kan brengen. Voorwaarden zijn dan wel dat deze auto voor btw-belaste handelingen wordt gebruikt èn de auto voor de btw tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend. Als deze auto echter ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, dan moet aan het einde van het jaar 21% btw over dit privégebruik aan de belastingdienst worden afgedragen. Let op! Woon-werkverkeer wordt voor de btw als privégebruik gezien.

Als voor het privégebruik géén vergoeding wordt gerekend, dan heeft u voor het bepalen van de (jaarlijkse) btw-correctie de volgende keuzes:

1. Toepassing van de wettelijke regeling
Bij deze berekening wordt uitgegaan van de werkelijke autokosten. Aan de hand van een sluitende kilometeradministratie kan dan worden berekend wat de verhouding is tussen het privégebruik en het totale gebruik van de auto van de zaak. Hierbij wordt in het jaar van aankoop van de auto en de daarop volgende 4 jaren jaarlijks 20% van de aankoopprijs van de auto als werkelijke autokosten in aanmerking genomen. De btw-correctie bedraagt alsdan 21% * (privé kilometers / totaal aantal kilometers) * werkelijke autokosten.

2. Toepassing van de forfaitaire regeling
Bij deze berekening wordt de btw-correctie op een forfaitaire wijze berekend. De verschuldigde btw bedraagt hier namelijk jaarlijks 2,7% van de cataloguswaarde van de auto van de zaak (inclusief btw en BPM). Als het privégebruik later plaatsvindt dan 4 jaren na het jaar waarin de auto van de zaak in gebruik is genomen, dan bedraagt dit percentage 1,5%.
Als voor het privégebruik wèl een vergoeding wordt gerekend, dan bent u 21% btw verschuldigd over de in rekening gebracht vergoeding. Voorwaarde is dan wel dat het een vergoeding betreft die marktconform is.

Bent u benieuwd geworden of u op een juiste wijze het privégebruik van uw auto van de zaak in uw aangiften omzetbelasting hebt verantwoord, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01639