Datum plaatsing: 16 maa 2018

Loonkosten verlagenDoor: Alexander Vromans: Heeft u personeel in dienst en wilt u graag de loonkosten verlagen? Dan is deze column voor u interessant! U kunt namelijk vanaf 1 januari 2018 voor bepaalde werknemers gebruik maken van de zogenaamde loonkostenvoordelen. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de loonkosten voor oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking. Er gelden wel strikte voorwaarden.

Zo moet het bij een oudere werknemer om iemand gaan van 56 jaar of ouder die uit een uitkeringssituatie (WW, WAO / WIA, bijstand, etc.) komt en weer aan het werk geholpen wordt. Voor een arbeidsgehandicapte werknemer gelden vergelijkbare voorwaarden, alleen geldt hier geen minimum leeftijdsgrens. Als het UWV dan wel Gemeente voor deze werknemers een zogenaamde doelgroepverklaring afgeeft, dan bedraagt het loonkostenvoordeel in beide gevallen maximaal € 18.000,-- over 3 jaar.

Daarnaast geldt nog een loonkostenvoordeel voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de zogenaamde banenafspraak en scholingsbelemmerden. Bij de doelgroep banenafspraak gaat het om werknemers met een Wajong-uitkering of met indicatiebeschikking sociale werkvoorziening, de zogenaamde praktijkroute, werknemers met een Wiw-baan of ID-baan en werknemers die geïndiceerd zijn als arbeidsbeperkte. Bij scholingsbelemmerden gaat het om werknemers die door ziekte of gebrek problemen hebben gehad bij het volgen van onderwijs en binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst komen. Het UWV moet hiervoor een verklaring afgeven waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep behoort. In beide gevallen bedraagt het loonkostenvoordeel maximaal € 6.000,-- over 3 jaar.

Tot slot geldt een loonkostenvoordeel bij herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer. Van herplaatsen is sprake als een dergelijke werknemer weer geheel of gedeeltelijk voor u gaat werken, in zijn eigen of in een andere functie. Een arbeidsgehandicapte werknemer is een werknemer met een WIA-uitkering (of WAO- of WAZ-uitkering). In deze is wederom een doelgroepverklaring van het UWV nodig. Het loonkostenvoordeel bedraagt maximaal € 18.000,-- over 3 jaar.

Voor alle bovengenoemde gevallen geldt dat u als werkgever het verzoek voor het loonkostenvoordeel in de loonaangifte mag claimen. Bent u benieuwd geworden of u ook een loonkostenvoordeel kan claimen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01929