Datum plaatsing: 21 mei 2018

Gemakkelijke weg naar gemeenschap van goederen is risico voor wie trouwenDoor: Pieter Heeringa: Nog maar net is bij wet afgestapt van de algehele gemeenschap van goederen als u gaat trouwen. Als u niets regelt, bent u tegenwoordig in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent onder meer dat alles wat u voor het huwelijk aan bezittingen en schulden had, van uzelf blijft. En nu al wil de overheid als u toch voor volledige gemeenschap van goederen wilt kiezen het u gemakkelijk maken met een simpele verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Of u daarmee ook risicos loopt die u niet kent of niet kunt overzien, zijn vragen die de ambtenaar van de burgerlijke stand niet kan en hoeft te beantwoorden. Onze wetgever gaat zich over dit nieuwe voorstel buigen.
Het kabinet wil de keuze voor de algehele gemeenschap zo eenvoudig mogelijk maken, maar ook het beslag op de ambtenaar van de burgerlijke stand beperkt houden. Dat zou betekenen dat u als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat tot n werkdag daarvoor een door u beiden ondertekende modelverklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan indienen. Uit die verklaring moet dan blijken dat u kiest voor de algehele gemeenschap. Dan gelden voor u de regels zoals ze vr de wetswijziging per 2018 bestonden.

Nadeel van deze benadering is dat de ambtenaar van de burgerlijke stand geen informatieplicht over de algehele gemeenschap van goederen tegenover u heeft, en de expertise over de gevolgen van uw keuze doorgaans niet heeft. De notaris heeft deze kennis per definitie wel. De notaris heeft ook een bijzondere zorgplicht en is onderworpen aan tuchtrecht. Daar profiteert u alleen van als u de notaris ook daadwerkelijk inschakelt. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid en vrijheid om u te laten informeren over de gevolgen van uw keuze.

Op dit moment kunt u de keuze dus nog niet maken. Als u wenst af te wijken van de wet dan moet u vr de huwelijksvoltrekking bij de notaris huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opstellen. Afhankelijk van uw wensen en omstandigheden wordt dan een regeling op uw maat gesteld.

Wilt u het risico van een verkeerde keuze niet lopen of meer weten over deze regeling? Bel ons voor het maken van een afspraak.Pieter Heeringa,
notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag en
donderdagavond
kunt u bij ons terecht

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01273