Datum plaatsing: 24 sep 2019

Ite missa est!Door: Gerrit Mol: In deze periode staan we op veel plaatsen stil bij 75 jaar bevrijding, ook in de Vredesweek. Al meteen na de Tweede Wereldoorlog klonk overal: dat nooit meer. Hier in het westen is dat ook aardig gelukt. Denken wij.
Toch raakte mij een gedicht van Jan van Opbergen. Hij vertelt over een koning die wil weten of er in zijn land vrede is. Hij stuurt twee dienaren uit voor onderzoek. De ene knecht (minister?) komt vrij snel met een geruststellende boodschap terug: Geen wapens en geen oorlog gevonden, majesteit. Ga maar slapen. De tweede minister blijft zó lang weg dat de koning denkt dat hij verongelukt is. Maar na een jaar duikt hij toch weer op: Uw eerste dienaar heeft gekeken of er nergens oorlog was, maar ik ben rondgegaan om te zien of er vrede was. En ik heb de vrede nergens gevonden! Ik heb niet naar wapens omgekeken, maar ik heb een tijd onder de mensen gewoond, onder uw zwijgende meerderheid. Ik heb gesproken met zieken en bedelaars, met arme boeren, met weduwen en wezen, en nu ben ik terug om te zeggen dat de vrede nog gemáákt moet worden! Daarom, koning, ben ik zo laat. Vanwege de vrede!
Vroeger stuurde de priester ons aan het einde van de mis weg met de boodschap: Ite missa est! (ga heen, de mis is uit). Hij bedoelde toen al: ga naar huis om te doen wat je net gehoord hebt. Aan het werk dus!


© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01842