Datum plaatsing: 24 sep 2019

Het levenstestament voorkomt veel problemenDoor: Pieter Heeringa: Aan de notaris wordt wel eens de vraag voorgelegd of iemand nog wel een levenstestament of volmacht kan opstellen. Vaak wordt deze vraag dan gesteld door bijvoorbeeld een kind, een partner of een naaste die de ander ondersteunt in het dagelijks leven omdat er bij die persoon bijvoorbeeld een diagnose dementie is vastgesteld, een beroerte is geweest of een ernstig ongeluk heeft gehad. Als een dergelijke vraag wordt gesteld, zal de notaris altijd moeten nagaan of iemand nog wilsbekwaam is. Het notariaat heeft om dat te beoordelen een speciaal stappenplan ontwikkeld. De persoon in kwestie dient immers zelf in staat te zijn om beslissingen te nemen en de gevolgen daarvan te overzien op bijvoorbeeld financieel of medisch gebied.
Uitgangspunt is dat iemand wilsbekwaam is totdat het tegendeel blijkt. Als iemand de diagnose dementie heeft gekregen of als iemand een beroerte heeft gehad, betekent dat niet automatisch dat diegene direct niet meer wilsbekwaam is. Als u er op tijd bij bent, kunt u nog veel zaken zelf regelen. De notaris zal met u “onder vier ogen” een gesprek hebben zodat eventuele beďnvloeding door derden kan worden beperkt. In dat gesprek zal de notaris aan u vragen om in eigen woorden te vertellen wat u geregeld en vastgelegd wil hebben. Ook kan worden gevraagd of u kan omschrijven wat de gevolgen kunnen zijn als er niets wordt vastgelegd. Vaak kan zo'n gesprek ook in de eigen woonomgeving worden gevoerd, daar ben u het meest op uw gemak. Als blijkt dat iemand het niet helemaal begrijpt of vergeetachtig is en dus onvoldoende of niet kan vertellen wat hij wil, zal de notaris de akte niet kunnen tekenen. Wel kan de notaris nog een gespecialiseerde arts (dus niet de huisarts of een behandelend arts ) om een psychiatrisch/geriatrisch oordeel vragen. In het door de arts opgestelde rapport staat of de persoon nog wilsbekwaam is en in staat zijn of haar wil te bepalen. Als toch sprake is van wilsonbekwaamheid kan er geen testament of levenstestament meer worden gemaakt en resten er drie mogelijkheden om de vertegenwoordiging te regelen. Dit kan dan door bij de rechter een verzoekschrift in te dienen om als bewindvoerder, curator of mentor te worden benoemd. Wie dat wordt, daar heeft u dan zelf geen invloed meer op, maar is aan de rechter. Het is ook niet altijd zo dat de rechter automatisch de partner of de kinderen benoemt. De benoemde beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Voor veel (rechts)handelingen (bijvoorbeeld verkoop van het huis) is dan bovendien toestemming van de rechter nodig. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.
Om zelf de regie te houden over hoe u de zaken geregeld wilt hebben en wie dat dan voor u mag doen als uw vertegenwoordiger, is het dus zaak om tijdig naar de notaris te gaan.

Wilt u meer informatie over het levenstestament neem dan contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder.

Pieter Heeringa, notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond kunt u bij ons terecht.© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01331