Datum plaatsing: 21 okt 2019

Aftrekbaarheid rente bij familieleningen voor eigen woningDoor: Pieter Heeringa: In de huidige woningmarkt is het zeker voor beginners niet eenvoudig om een (hypothecaire) lening af te sluiten. Soms is het mogelijk om geld te lenen bij een familielid, bijvoorbeeld van de ouders, zodat het huis gekocht kan worden. De rente voor een dergelijke (eigenwoning) schuld is alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de lening in elk geval in maximaal 30 jaar geheel afgelost wordt, lineair of via annuïteiten (vast bedrag waarin rente en aflossing is opgenomen).
Als er geen sprake is van een schenking, dan zullen de ouders aan het kind rente in rekening moeten brengen. De lening moet schriftelijk worden vastgelegd en aangemeld worden bij de belastingdienst. Ook is het verstandig (vooral bij grote bedragen) om op het huis van het kind ten behoeve van de ouders een hypotheek te vestigen als zekerheid voor de terugbetaling van de lening. Als de rente bij het kind fiscaal aftrekbaar is, lijkt het interessant een zo hoog mogelijke rente te rekenen. Het kind trekt de rente af van zijn inkomstenbelasting en de ouders schenken een deel van de ontvangen rente weer terug aan het kind. Hierdoor ontstaat feitelijk een deels door de fiscus gefinancierde schenking. Ten einde oneigenlijk gebruik tegen te gaan stelt de belastingdienst grenzen aan de hoogte van de door het kind te betalen rente. De rente moet zakelijk zijn.
Recent heeft de rechter zich gebogen over een zaak waarin het kind 9% rente betaalde over de door ouders verstrekte eigenwoning lening zonder hypothecaire zekerheid. In geschil was of de betaalde en overeengekomen rente van 9% volledig aftrekbaar is als rente van schulden behorend tot de eigenwoningschuld.
Volgens de belastinginspecteur was bij het sluiten van de overeenkomst een geldlening met hypothecaire zekerheid en een rentevaste periode van 15 jaar een rente van 3% gebruikelijk. De rechtbank volgt de inspecteur daarin. Het ontbreken van zekerheid rechtvaardigt volgens de rechter zonder meer een hoger rentepercentage dan 3% (in dit geval 4,5%), maar een rentepercentage van 9% werd door de rechter te hoog en onzakelijk geacht.
Verder speelde hier dat de zoon geen zekerheid wilde verlenen om vermogen vrij te houden om te kunnen beleggen en dat de ouders, met het oog op meer inkomen na pensionering, de voorkeur gaven aan een hoge rentevoet in plaats van zekerheidstelling. Volgens de rechter is er dan ook sprake van een ‘familielening’ in plaats van een eigenwoninglening.
Tegen het vonnis van de rechter is door de familie hoger beroep ingesteld waarvan de uitspraak nog niet bekend is.
Voor het vestigen van een hypotheek, mede ter bescherming van het familiekapitaal, is tussenkomst van de notaris noodzakelijk.
U kunt altijd een afspraak met ons maken om deze en andere onderwerpen te bespreken en uw wensen vast te leggen.

Pieter Heeringa, notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl
Ook op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond kunt u bij ons terecht
© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01892