Datum plaatsing: 30 okt 2019

De tijden veranderen en....wij veranderen mee!Door: Zr. Antoine van Erp: We leven in een tijd dat de wereld om ons heen constant in beweging is en er zoveel op ons afkomt, dat we het onmogelijk allemaal kunnen opnemen of bevatten. Alles lijkt nog te veranderen en vooral de techniek heeft ons leven helemaal gevormd en ergens ook in handen. We maken er allemaal op onze eigen manier en wijze gebruik van en zijn al lang gewend aan alle mogelijkheden in ons eigen huis en werkplek. Daarnaast ligt de wereld open voor het wereldwijde web en is alles binnen handbereik, als het gaat om informatie of consumeren.

De tijden veranderen voortdurend en we zien het vaak gebeuren aan de zijlijn of we doen er zelf volop aan mee of we drijven mee op de stroom van de tijd en pakken datgene waar we iets mee kunnen of we laten het zomaar voorbij gaan. Maar als het ons eigen leven aangaat wat betreft ingrijpende veranderingen valt dat nog niet altijd mee. Ergens hebben we behoefte aan zekerheid en wat we kennen wat ons is toevertrouwd, laten we niet zomaar los. Toch zijn we hierin wel een beetje selectief. We hebben zo ineens onze principes en van daaruit proberen wij te leven en de dagen gestalte te geven, zoals het past in ons denk- en doen patroon.
Onbekend maakt onbemind blijft waar, maar hoeveel moeite doen wij om iets nieuws te leren kennen?
We zien dit op alle vlakken in onze dagelijkse gang van het leven gebeuren, maar zeker ook in ons geloof en dan breekt het soms wel eens even op, hoe dan ook.
Het geloof dat ons eigenlijk niets te zeggen heeft breekt soms op en we gaan mee in nieuwe vormen van kerk-zijn. Het geloof dat de meeste ouderen van ons geleerd hebben, kan soms beknellend en negatief werken.
U hebt dat zeker zelf ook ervaren en geprobeerd mee te drijven op de goeie nieuwe gedachten van samen kerk zijn, waar eenieder hun/haar steentje aan kan bijdragen.
Daarom is het goed om zelf in je eigen spiegel te kijken , om te zien én ons eerlijk af te vragen: wat kan ik voor onze kerk van nu nog betekenen? Ook als we al iets ouder zijn, wil en mag de kerk zeker nog iets voor ons doen en met ons meegaan in de gewone alledaagse dingen van het leven. Als we maar voelen dat de mens voorop staat en niet alleen de wet en de regels die ons soms worden opgelegd.
Alleen de wetten en de regels, dat stompt af......Dat kan nooit positief werken.
We mogen gehecht zijn aan de goeie en rijke dingen van ons geloof, waar we ons aan kunnen optrekken om zo als goede, meevoelende mensen in het leven te staan. Dat is niet aan leeftijd gebonden, het vraagt een levensstijl van binnenuit. Als je zo probeert te leven, is het meer dan de moeite waar óm te leven!
We mogen ons laten uitdagen om de tijd, ons nog gegeven, goed te besteden ook al veranderen de tijden en... wij enigszins nog mee veranderen.
Dat wens ik u en mezelf van harte toe.

Zr. Antoine van Erp, pastorale werkster.

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01268