Datum plaatsing: 28 jan 2020

Wilt u even tekenen bij het kruisje?Door: mr. drs. D.D. (Dagmar) Dielissen-Breukers: Bij het sluiten van overeenkomsten wordt vaak gevraagd: “Wilt u hier even tekenen?” Regelmatig krijg ik als advocaat de vraag of het nodig is om een overeenkomst te tekenen en of een overeenkomst ook op iedere pagina geparafeerd moet worden. Hierna geef ik uitleg over het ondertekenen en paraferen van overeenkomsten.

Ondertekenen overeenkomst
Een overeenkomst kan ook mondeling worden gesloten. Het is dus niet nodig om elke overeenkomst op papier te zetten. Een overeenkomst op papier heeft met name zin als deze is ondertekend door alle partijen. In de wet staat namelijk dat een ondertekende overeenkomst dwingend bewijs oplevert van datgene dat in de overeenkomst staat. De rechter moet dan van die overeenkomst uitgaan. Bij een mondelinge overeenkomst of
een niet getekende overeenkomst moet bewezen worden wat er afgesproken is. Dat kan soms moeilijk zijn.

Wie heeft er getekend?
Soms ontstaat er discussie over de vraag wie de overeenkomst getekend heeft. Als iemand ontkent dat de handtekening op een overeenkomst van hem is, dan moet de ander bewijzen dat de handtekening wel van die persoon afkomstig is. Zolang dat niet
vaststaat, levert de overeenkomst geen bewijs op. Om vast te stellen wie de overeenkomst getekend heeft, kan zo nodig een handschriftdeskundige worden ingeschakeld.

Moet iedere pagina geparafeerd worden?
Vaak bestaat een overeenkomst uit meer pagina’s. Vraag is of het noodzakelijk is om alle pagina’s te paraferen. Mijn advies is om dat wel te doen. Als niet alle pagina’s geparafeerd zijn, kan er discussie ontstaan over de vraag of pagina’s achteraf zijn vervangen door andere pagina’s. Als de echtheid van de overeenkomst wordt betwist, terwijl wel vaststaat dat de handtekening op de laatste pagina door de betreffende partij gezet is, dan moet degene die stelt dat er pagina’s zijn vervangen dat in beginsel aantonen. Dat is vaak lastig. Het is dus verstandig om iedere pagina te paraferen, zodat u
later niet hoeft aan te tonen dat er met de overeenkomst geknoeid is. Verder is het goed om zelf een origineel van de getekende overeenkomst te bewaren. Een origineel kan door
een deskundige worden onderzocht op echtheid en op de handtekening die erop staat. Een dergelijk onderzoek is lastiger uit te voeren bij een kopie.

Aanpassingen in een overeenkomst
Soms worden er handgeschreven aanpassingen in een overeenkomst gezet. Ook daarbij kan discussie ontstaan over de vraag of die wijziging er later bij is gezet zonder dat de andere partij dat wist. Om die reden is verstandig om bij handgeschreven wijzigingen een paraaf van beide partijen te zetten. Daaruit blijkt dan dat beide partijen hebben ingestemd met die wijziging.

Algemene voorwaarden
Vaak tekent u in een overeenkomst ook voor ontvangst van algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn. Een rechter vindt dit niet altijd voldoende, maar het is goed om u ervan bewust te zijn dat het tekenen van een dergelijke verklaring tot toepasselijkheid van algemene voorwaarden kan leiden. Het is dan goed om te weten wat er in die algemene voorwaarden staat. Daarnaast is het uiteraard ook van belang om de overeenkomst zelf goed te lezen voordat deze getekend wordt.

Conclusie
Let goed op de inhoud van stukken die u tekent. Zorg er daarbij voor dat alle pagina’s van een overeenkomst worden geparafeerd, dat wijzigingen worden geparafeerd en dat de laatste pagina wordt ondertekend. En bewaar zelf een origineel exemplaar dat door beide partijen getekend is. Hierdoor is uw bewijspositie in een procedure beter.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN
mr. drs. D.D. (Dagmar) Dielissen-Breukers
040 2501460
d.dielissen@boskampwillems.nl
Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01510