Datum plaatsing: 01 apr 2020

EchtscheidingDoor: Alexander Vromans: Zoals een aantal van jullie zullen weten, ben ik naast belastingadviseur ook echtscheidingsmediator. Aan het begin van het jaar ontvang ik traditiegetrouw veel echtscheidingsverzoeken. Maar waar moet u aan denken als u gaat scheiden?

Bij een echtscheiding komt veel op u af. Samen kunt u al veel afspraken maken. Mocht dat niet lukken, dan kunt u een mediator inschakelen die u daarbij helpt. Helpt mediation niet, dan kunt u allebei een advocaat in de arm nemen om de zaken te regelen.

Maar wat moet u dan zoal regelen? Het meest belangrijke is dat alles voor uw kinderen goed is geregeld. De afspraken omtrent de kinderen worden geregeld in een ouderschapsplan. Zo’n plan is verplicht als u uit elkaar gaat en beiden het gezag over uw kinderen heeft. In dit plan maakt u onder andere afspraken over de omgang met de kinderen na de echtscheiding en de kinderalimentatie. Voor wat betreft de omgang, denk hierbij aan bij welke ouder de kinderen gaan wonen na de scheiding, op welk adres de kinderen na scheiding worden ingeschreven bij de Gemeente (dit heeft gevolgen voor toeslagen, heffingskortingen en kinderbijslag), op welke dagen de kinderen bij welke ouder is, wie de kinderen haalt en brengt, hoe de omgang met vakanties en feestdagen is geregeld, of toestemming nodig is van de andere ouder in het geval u wenst te verhuizen, etc.. U kunt hierbij kiezen voor co-ouderschap. Indien hiervoor gekozen, dan wordt de omgang en de zorgtaken m.b.t. de kinderen gelijk over beide ouders verdeeld.

Na echtscheiding zijn beide ouders verplicht om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Als de ene ouder meer inkomen heeft dan de andere ouder, kan een ouder verplicht zijn om kinderalimentatie te betalen. Hiervoor wordt alsdan een draagkrachtberekening van de ouder en een behoefteberekening van de kinderen gemaakt. Bij de berekening wordt rekening gehouden met wie de kinderbijslag en het kindgebonden budget ontvangt. In principe eindigt de kinderalimentatie als een kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en zelf in staat is om zelf in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Is dit niet het geval, dan is de ouder in beginsel verplicht om tot het moment dat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt aan het kind (dus niet aan de andere ouder) een bijdrage voor kosten van levensonderhoud en studie te betalen. Veelal is dit bedrag gelijk aan het bedrag dat aan kinderalimentatie is betaald.

Daarnaast dient u samen een echtscheidingsconvenant op te stellen. In dit convenant regelt u onder andere de partneralimentatie en het verdelen van uw gezamenlijke bezittingen.

Voor de partneralimentatie geldt dat ook hier een draagkrachtberekening van de alimentatieplichtige wordt gemaakt en een behoefteberekening van de alimentatiegerechtigde. De alimentatieberekening kan worden aangepast door toepassing van de zogenaamde jusvergelijking. Deze vergelijking wordt toegepast indien de netto inkomens nà alimentatiebepaling teveel van elkaar afwijken.

Voor wat betreft de verdeling van uw gezamenlijke bezittingen en schulden is het van belang op welke wijze u getrouwd bent dan wel een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Heeft u huwelijke of partnerschapsvoorwaarden, dan dienen die in beginsel te worden gevolgd. In het echtscheidingsconvenant kunt u overigens ook van die afspraken afwijken. Is er gemeenschap van goederen, dan worden de bezittingen en schulden 50/50 verdeeld. In deze is het van belang om actuele taxatierapporten op te laten stellen zodat de waarden onafhankelijk worden vastgesteld en er achteraf geen discussie kan ontstaan.

Al met al is er bij een echtscheiding veel te regelen. Ik kan u daarin ontzorgen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp ontvangen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.02079