Datum plaatsing: 01 apr 2020

Vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting 2020Door: Pieter Heeringa: Nu de feestdagen achter de rug zijn en een aantal van u in de gelukkige omstandigheid verkeerden schenkingen te hebben gedaan, biedt het nieuwe jaar weer nieuwe mogelijkheden.
Indien het waarschijnlijk is dat uw beoogde erfgenamen voor een (belangrijk) deel belasting verschuldigd zijn in de tweede schijf (het hoogste tarief) kan het lonend zijn schenkingen te doen door het vrijgestelde bedrag te schenken of schenkingen te doen in de eerste schijf (laagste tarief). Wilt u de beschikking houden over deze schenkingen dan kunt u ook schenken en de schenking weer terug lenen. Is het uw
bedoeling dat deze schenking pas opeisbaar is bij uw overlijden, dan dient u een notariële akte te laten opstellen. U dient over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks aantoonbaar 6% rente te vergoeden, anders kan de
schenking niet als schuld in de erfbelasting worden betrokken.
Ook als u voorwaarden aan de schenking wenst te verbinden, is het verstandig om daarvoor de juiste formulering te gebruiken. Zo wensen de meeste schenkers dat de schenking niet in een huwelijksgemeenschap zal vallen. Ondanks dat het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 zodanig is gewijzigd dat schenkingen niet meer in de gemeenschap van
goederen vallen, is het nog steeds zinvol dit te bepalen, sowieso voor huwelijken die gesloten zijn vóór 1 januari 2018, dan wel uitsluitingsclausules te nuanceren.

Schenking (2020)
In 2020 mogen uw kinderen € 5.515,00 belastingvrij van u ontvangen en eenmalig – tussen hun 18e en 40e jaar – € 26.457,00. Dat eenmalige bedrag mag worden verhoogd tot € 55.114,00 (voor studie) en € 103.643,00 (voor eigen woning). Voor schenkingen aan anderen is € 2.208,00 vrijgesteld.
Schenkingen aan goede doelen met zogenaamde ANBI status zijn
vrijgesteld. Voor schenkingen boven de vrijstelling dient u aangifte schenkbelasting te doen.

Erfbelasting
Ook de vrijstellingen voor de erfbelasting zijn aangepast. Uw partner heeft een vrijstelling van € 661.328,00, uw kinderen en kleinkinderen € 20.946,00. Ouder(s) bedraagt de vrijstelling bedraagt € 49.603,00 en alle andere verkrijgers € 2.208,00. Goede doelen met ANBI status zijn vrijgesteld.
Boven de vrijstellingen betalen partners en kinderen over de eerste € 126.723,00, 10% belasting en 20% over het meerdere. Kleinkinderen betalen over de eerste schijf 18% en 36% over het meerdere. Voor de overige erfgenamen is dat 30% respectievelijk 40%.

Wilt u meer weten over verschuldigde belasting over schenkingen en erfenissen en over de bijbehorende vrijstellingen, dan kunt u altijd een advies op maat vragen bij ons op kantoor.

Pieter Heeringa,
notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag en donderdagavond
kunt u bij ons terecht

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01272