Datum plaatsing: 04 jun 2020

Kleinkinderen laten erven kan erfbelasting besparenDoor: Pieter Heeringa: Als u kleinkinderen hebt, zullen zij normaal gesproken niet van u erven. Volgens de wet komen alleen uw echtgenoot en kinderen op in uw nalatenschap.
Dat is alleen anders als uw kind uw nalatenschap verwerpt of in geval uw kind eerder overlijdt dan u. In een testament kunt u afwijken van de wet. U kunt er voor kiezen om de kleinkinderen naast de kinderen een bedrag te laten erven. Hier kunnen verschillende motieven voor zijn. Allereerst vinden mensen het vaak een mooie gedachte dat ook de kleinkinderen iets van hen krijgen, zeker als de kleinkinderen in een levensfase zitten dat ze het geld goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor een studie of aankoop van een woning. Wat veel mensen echter niet weten is dat er ook best veel erfbelasting kan worden bespaard. De vrijstelling voor erfbelasting van een kleinkind bedraagt (in 2020)
€ 20.946,00. Als u in uw testament het bedrag van de vrijstelling aan ieder van uw kleinkinderen legateert, wordt er (afhankelijk van de omvang van uw vermogen) zo’n
€ 2.000 tot € 4.000 per kleinkind aan erfbelasting bespaard. Zouden uw kinderen ieder dit bedrag van de kleinkinderen erven dan zouden zij daarover 10 tot 20% belasting verschuldigd zijn. De besparing is nog groter als u bedenkt dat het bedrag rechtstreeks naar uw kleinkind gaat. Dus maar één keer in de erfbelasting wordt betrokken en niet eerst naar uw kind en vervolgens naar uw kleinkind.
Is uw vermogen niet zo groot of is belastingbesparing niet uw hoofdmotief, dan kunt u uiteraard ook een kleiner bedrag dan de vrijstelling aan uw kleinkinderen nalaten.
U kunt bepalen dat de kleinkinderen het door u gekozen bedrag één keer krijgen, bij overlijden van de langstlevende, maar het kan ook twee keer, bij het overlijden van de eerste en bij het overlijden van de langstlevende van u.
Bij overlijden van de langstlevende grootouder krijgen de kleinkinderen het geld uitgekeerd. Als uw kleinkinderen nog minderjarig zijn, moeten de ouders of wettelijke vertegenwoordigers het geld beheren totdat de kleinkinderen 18 jaar worden. Op hun 18e kunnen de kleinkinderen vrij over het geld beschikken. Vindt u dit te jong en wilt u voorkomen dat uw kleinkind het geld niet goed zal besteden, dan kunt u in uw testament een bewind over het bedrag instellen, waarbij u dan uw kind, de vader/moeder van uw kleinkind (of desgewenst een andere door u gekozen persoon) als bewindvoerder benoemt. Dat betekent dat uw kleinkind alleen met toestemming van zijn vader of moeder over het geld kan beschikken. U kunt bepalen dat het bewind duurt totdat uw kleinkind een bepaalde leeftijd heeft bereikt, bijvoorbeeld 25 jaar. Tot die tijd kan uw kleinkind dan dus niet zelfstandig over dit bedrag beschikken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw kleinkinderen in uw testament op te nemen, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u hierover graag adviseren.

Pieter Heeringa,
notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag en donderdagavond
kunt u bij ons terecht

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01013