Datum plaatsing: 05 jun 2020

VaderdagDoor: ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot: Na de moeders met hun eigen dag, zijn ook de vaders aan de beurt. Ik vraag me verwonderd af waarom er zoiets bestaat als moeder- en vaderdag. Merken als Black & Decker, Hugo Boss en Weber verdienen er nu goud geld mee. Een snelle zoektocht op het internet leert me dat Vaderdag in 1909 is ontstaan als eerbetoon aan de alleenstaande vader William Jackson Smart. De bedenkster van deze dag, realiseerde zich hoeveel haar vader heeft opgeofferd. Al die masculiene cadeaus zijn dus eigenlijk een beetje misplaatst als ik het goed begrijp. Niets mis mee, natuurlijk! Elk gewaardeerde verrassing is welbesteed, maar het gaat juist om de zachte kant van de vaders die geëerd wordt.
Vaderdag als eerbetoon. Ik moet denken aan het vijfde gebod van de Tien Geboden; “Eert uw vader en uw moeder.” Daar wordt in orthodoxe kringen nog wel eens mee geschermd. Er gaat dan gemakkelijk een grimmige boodschap vanuit. Wee je gebeente als je je niet aan dat gebod houdt en je vader niet gehoorzaamt! Maar op die manier schermen met geboden is denk ik meteen ook Gods naam ijdel gebruiken. Dan span je Hem wel heel verkeerd voor je karretje. Misschien is het vreemd genoeg vooral ook een gebod voor ouders zelf.
Dat lijkt vreemd. Maar het is geen exotische opvatting dat het gebod vooral betekent dat de ouders terug ontvangen wat zij voor jou hebben gedaan. Om dat uit te leggen geef ik graag een klein lesje Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord dat wij vertalen met ‘eren’ is kabed. Kabed heeft te maken met ‘zwaar zijn’ of beter: ‘gewicht geven’. Je ouders eren betekent dus zoiets als: ‘Geef ze gewicht’ of laat ze gewichtig zijn. Marc-Alain Ouaknin, rabbijn en filosoof, legt het zo uit: Je ouders eren, betekent dat je gewicht geeft aan de geschiedenis van je ouders. Het is de opdracht aan kinderen om te begrijpen wat zij hebben meegemaakt; wat hen heeft gevormd tot wie ze zijn. Wie dat begrijpt, kan waar nodig andere keuzes maken of verder trekken in het spoor dat is voorgeleefd.
William Jackson Smart kreeg het volle pond aan respect van zijn dochter. Onder moeilijke omstandigheden heeft hij pal gestaan voor zijn gezin. Alleen voedde hij een jong gezin op toen zijn vrouw het leven liet in het kraambed. Hij hield het gezin bijeen en was bereid daar offers voor te brengen. De boodschap van Vaderdag is dus vooral ook een oproep tot navolging van deze specifieke vader. Gelukkig zijn al die cadeaus vooral een waardering voor die zware en gewichtige taak die het vaderschap met zich meebrengt.

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01383