Datum plaatsing: 10 jul 2020

Tijd voor BezinningDoor: Pieter Heeringa: Door de corona crises zijn velen van ons aan huis gekluisterd en hebben velen onze dierbare niet kunnen bezoeken. Velen gingen er wel op uit, maar dan hooguit voor een lange wandeling of fietstocht. Er blijft tijd over om na te denken over essentiŽle vraagstukken. Heb ik mijn belangen goed geregeld voor het geval ik er nog wel ben, maar niet meer kan handelen en hoe is het geregeld als ik overlijd? De wet heeft wel het nodige geregeld, maar overzie ik die regelingen en nog belangrijker ben ik het daarmee eens.

Indien u op enig moment door fysieke of psychische oorzaak niet meer kunt handelen, kunnen uw naasten zich tot de rechter wenden met het verzoek een bewind over uw vermogen in te stellen. Daarnaast kunnen zij de rechter ook verzoeken een mentor te benoemen, die u kan bijstaan in medische aangelegenheden. Voor een bewind dient men zich tot de rechter te wenden. Degene die tot bewindvoerder wordt benoemd dient meestal jaarlijks verantwoording aan de rechter af te leggen en heeft voor veel (rechts)handelingen de toestemming van de rechter nodig. Dus op zijn minst veel gedoe. Velen maken om die reden een zogenaamd levenstestament waarin zij bepaalde personen (vaak partner en bij opvolging de kinderen) tot gevolmachtigde aanwijzen, ook voor medische aangelegenheden. Het bewind en mentonschap is dan niet nodig.

Indien u overlijdt, wijst de wet erfgenamen aan en bepaalt ook de erfdelen. De eerste vragen die u dan kunt beantwoorden is de vraag of u het eens bent met de door wet aangewezen erfgenamen en of u het eens bent met de door de wet bepaalde erfdelen. Overzie ik de fiscale consequenties (erfbelasting)? Daarnaast dienen door de wet aangewezen erfgenamen na aanvaarding samen de nalatenschap af te wikkelen. Gaat dat goed of is het verstandig bepaalde personen aan te wijzen, vooral bij wat complexere vermogens en/of verwachte onenigheid tussen de beoogde erfgenamen. De wet bepaalt nu dat erfenissen niet meer tot een gemeenschap van goederen behoort waarin erfgenamen zijn gehuwd, maar dat geldt alleen voor huwelijken die zijn gesloten nŠ 1 januari 2018. Zijn de door u beoogde erfgenamen voor die datum gehuwd? Dienen bepaalde beoogde erfgenamen extra bescherming of begeleiding. Dit zijn maar voorbeelden die u tijdens bezinningen de revue kunt laten passeren. Wij kunnen u helpen daarin ordening aan te brengen. Een eerste gesprek op mijn kantoor is vrijblijvend; met u kan worden beoordeeld of de wet u geheel past of dat u toch op onderdelen maatwerk verlangt door het opstellen van een levenstestament en/of te testament.

Pieter Heeringa,
notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag en donderdagavond kunt u bij ons terecht

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01636