Datum plaatsing: 16 nov 2020

Corona maatregelen


Corona maatregelen


Door: Alexander Vromans: Inmiddels is de tweede (gedeeltelijke en wederom intelligente) Lock down een feit. Goed om nog eens te kijken welke noodmaatregelen er zijn waar u vanaf 1 oktober 2020 aanspraak op zou kunnen maken:

•NOW-regeling
(tegemoetkoming loonkosten)
Met deze regeling kunnen ondernemers die door Covid-19 met omzetverlies te maken hebben gekregen (onder voorwaarden), een groot deel van hun loonkosten van het UWV vergoed krijgen. Inmiddels zijn er 3 NOW-regelingen met 5 tijdvakken:
otijdvak 1: maart, april en mei 2020. Vanaf 7 oktober 2020 kan bij het UWV voor het eerste tijdvak een definitieve berekening worden aangevraagd. Aan de hand van deze berekening wordt door het UWV het definitieve bedrag berekend waar u recht op heeft. Let op! Mogelijk dat u als gevolg van de definitieve berekening (een deel van) het voorschot aan het UWV dient terug te betalen.
o tijdvak 2: juni, juli, augustus en september 2020.
o tijdvak 3: oktober, november en december 2020. Het voorschot voor het derde tijdvak is vanaf 16 november 2020 aan te vragen bij het UWV.
o tijdvak 4: januari, februari en maart 2021. Let op! De voorwaarden worden vanaf tijdvak 4 gewijzigd.
o tijdvak 5: april, mei en juni 2021.
Voor meer info, check:
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/definitieve-berekening-now/detail/informatie-definitieve-berekening
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

•TOZO-regeling (inkomensondersteuning zelfstandigen)
Deze regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP-ers, dat in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud kan voorzien als het inkomen door Covid-19 tot onder het sociaal minimum is gedaald. De regeling kan ook leiden tot het beschikbaar stellen van een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De aanvullende uitkering voor het derde tijdvak (oktober 2020 tot en met maart 2021) kan vanaf oktober 2020 bij de betreffende gemeente worden aangevraagd. Let op! De toets op beschikbaar geld wordt pas per het vierde tijdvak (per 1 april 2021) ingevoerd. Voor meer info, check:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo

•TVL-regeling (tegemoetkoming vaste lasten voor het MKB)
Deze regeling is bedoeld voor MKB-ondernemers en ZZP-ers die onder meer werkzaam zijn in de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. Zij kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen om hun vaste lasten te betalen. De tegemoetkoming voor het vierde kwartaal 2020 is vanaf november 2020 aan te vragen bij het RVO. Let op! Vanaf 1 januari 2021 wordt de TVL-regeling in stappen afgebouwd door de grens voor omzetverlies iedere drie maanden te verhogen.
Voor meer info, check: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl/tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-tvl-juni-september-2020

• Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
Voor meer info, check:
o https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/bmkb
o https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/go
o https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/kkc-klein-krediet-corona-garantieregeling

• Belastingmaatregelen
Ondernemers konden tot uiterlijk 1 oktober 2020 bij de belastingdienst bijzonder uitstel van betaling van opgelegde belastingaanslagen aanvragen dan wel een verlenging van het reeds verleende uitstel van betaling aanvragen. Daarmee loopt dit bijzondere uitstel voor alle ondernemers uiterlijk op 1 januari 2021 af. Er komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld(en) weer af te lossen. Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna 0% tot en met 31 december 2021 worden verlengd.
Voor meer info, check: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/belastinguitstel-tot-1-januari-ruime-terugbetalingsregeling-voor-ondernemers

Bent u benieuwd geworden naar de noodmaatregelen waar u mogelijk gebruik van zou kunnen maken, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ben bereikbaar via alexander.vromans@flynth.nl dan wel via 088-236 82 38 / 06-10 97 31 01.

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01690