Datum plaatsing: 08 nov 2021

Gelden er wettelijke normen voor het stoken van een kachel of een haard?Door: mr. drs. F.K. (Koen) van den Akker: Nu de donkere dagen naderen, de buitentemperatuur daalt en de gasprijs tot ongekende hoogte stijgt, zal het gebruik van houtkachels en open haarden naar verwachting flink gaan toenemen. En dat zal ongetwijfeld ook weer leiden tot klachten over overlast van rook en stank. Dat het stoken van haarden en kachels niet goed is voor het milieu, negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid en kan leiden tot geurhinder is inmiddels wel algemeen bekend. Maar gelden er eigenlijk ook wettelijke normen voor het stoken van een kachel of een haard? En hoe wordt daar dan op toegezien?

Regels ten aanzien van overlast voor de buren
Het Bouwbesluit stelt (in afdeling 3.8) eisen aan voorzieningen bij nieuwe en bestaande woningen voor de afvoer van rookgas afkomstig van verbrandingstoestellen. Maar die eisen zijn bedoeld om de bewoners van de woning zelf te beschermen. Er bestaan geen specifieke wettelijke regels en normen die overlast voor de buren moeten voorkomen. Meestal wordt daarom bij overlast van houtkachels een beroep gedaan op artikel 7.22 van het Bouwbesluit. Dat artikel verbiedt het om rook, roet, walm of stof te verspreiden op een voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze. Het probleem hierbij is echter dat het geen concrete norm bevat. De gemeente moet als bevoegd gezag zelf bepalen welk stookgedrag, welke mate van geurhinder en welke uitstoot van fijnstof als hinderlijk wordt aangemerkt voor de omgeving en dus niet is toegestaan op grond van artikel 7.22 van het Bouwbesluit.

Wat zegt de rechtspraak?
Over de vraag hoe de gemeente dat moet doen is ondertussen wel wat rechtspraak verschenen, zowel van rechtbanken als van de Raad van State. Uit die rechtspraak blijkt dat er geen algemeen aanvaarde inzichten bestaan over de vraag of, en onder welke omstandigheden en bij welke frequentie, rook afkomstig van gebruik van een houtkachel schade aan de mens toebrengt. De Wet milieubeheer en de daarin opgenomen normen voor fijnstof geven daarover ook geen duidelijkheid. Gemeentes hebben daarom veel ruimte om zelf beleid te maken over aanvaardbaar stookgedrag, maar zijn niet verplicht om zon beleid te maken.

Wat als u en uw buren het niet eens worden?
Geen duidelijke norm dus. Hoeft u dan nergens rekening mee te houden als u de kachel aansteekt? En moet u als buur dan alles maar accepteren? Nee, het beste is natuurlijk om als goede buren afspraken met elkaar te maken en rekening met elkaar te houden. Maar als dat niet lukt, kunt u de gemeente wel degelijk vragen om gerichte controles te doen en zo nodig handhavend op te treden. Heeft de gemeente daar geen beleid voor, dan zal zij per klacht moeten controleren en beoordelen of het betreffende stookgedrag in strijd is met artikel 7.22 van het Bouwbesluit.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:
Boskamp en Willems Advocaten
mr. drs. F.K. (Koen) van den Akker
k.vandenakker@boskampwillems.nl
Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven
T: 040 250 14 50

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01711