Datum plaatsing: 10 maa 2022

Jubelton wordt afgeschaftDoor: Pieter Heeringa: Bent u in de gelukkige omstandigheid dat u kunt schenken, dan kunt u ook iemand helpen om een huis te kopen. De schenkbelasting kent een vrijstelling van maximaal € 106.671,00 voor de aankoop van een woning of de kosten voor de verbetering van de woning of voor de aflossing van een eigen woning schuld. De verkrijger mag dan op het moment van de schenking niet ouder zijn dan 40 jaar en niet jonger dan 18 jaar.
In het regeerakkoord is bepaald dat deze schenkingsvrijstelling per 2024 wordt afgeschaft. Dus dit en volgend jaar kan in ieder geval onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van deze vrijstelling.
Sommige van u hebben deze schenking gebruikt om één van de kinderen te helpen met de aankoop van de woning. Wanneer dat kind de woning koopt met een echtgenoot, zal het over het algemeen uw bedoeling zijn dat de schenking alleen toekomt aan uw kind. U dient dan bij de schenking te bepalen dat de schenking wordt verkregen onder uitsluitingsclausule. De omschrijving voor "naam van uw kind in privé" is in beginsel voldoende. De schenking valt dan niet in de gemeenschap van goederen. Ook wanneer uw kind niet gehuwd is, is het zinvol om de uitsluitingsclausule van toepassing te verklaren. Het kind dient dan vervolgens met zijn echtgenoot/partner afspraken te maken hoe om te gaan met deze schenking bij een scheiding.
Daarnaast is het niet altijd mogelijk om aan alle kinderen deze schenking te doen. Veel ouders vinden het belangrijk dat alle kinderen voor zoveel mogelijk gelijk behandeld worden. U kunt bij testament dan een correctie toepassen voor de andere kinderen, door bijvoorbeeld te bepalen dat de schenking ingebracht moet worden in de nalatenschap. De schenking wordt dan opgeteld met het saldo van de nalatenschap en gedeeld door de kinderen. Het erfdeel van het kind die de schenking heeft ontvangen wordt dan met dat bedrag verlaagd.
Een andere mogelijkheid om uw kinderen te helpen is door het verstrekken van een geldlening. Uw vermogen wordt dan niet verlaagd. Bij uw overlijden wordt de schuld dan verrekend met het erfdeel van het kind die deze lening is aangegaan. Het is verstandig de afspraken vast te leggen. Soms gaat het om grote bedragen en dan is het vaak ook verstandig om hypothecaire zekerheid te verlangen.
Er is derhalve een aantal mogelijkheden om de kinderen te helpen, maar naar het zich laat aanzien vervalt de schenking van de jubelton per 1 januari 2024.
Indien u vragen heeft, kunt u altijd een afspraak maken met ons kantoor om dit soort zaken ook goed vast te leggen.

Pieter Heeringa, notaris bij Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl
Ook op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond kunt u bij ons terecht.
© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01906