Datum plaatsing: 06 aug 2022

Wie erft van een alleenstaande zonder kinderen?


Wie erft van een alleenstaande zonder kinderen?


Door: Thera van Gerven: In Nederland kennen we twee soorten erfrecht. Enerzijds is er het wettelijke erfrecht, dit zijn standaard bepalingen over wie de erfgenamen zijn. Het wettelijk erfrecht wordt ook wel het versterferfrecht genoemd. Anderzijds kennen we het testamentair erfrecht, dit is het recht wat van toepassing is als de overledene een testament heeft gemaakt. Het testamentair erfrecht kan ingrijpend afwijken het wettelijk erfrecht.

Als u als alleenstaande geen kinderen heeft en geen testament heeft gemaakt is het wettelijk erfrecht van toepassing bij uw overlijden. De groep die aanspraak maakt op uw erfenis zijn uw ouders en/of broers en zussen. Als er broers of zussen zijn overleden met kinderen, dan komen die kinderen in de plaats van uw overleden broer of zus, uw neven of nichten. Dit noemen we plaatsvervulling.
Als er sprake is van een grote familie kunnen er veel erfgenamen in een nalatenschap opkomen. De erfgenamen moeten samen de nalatenschap afwikkelen. Dit is niet altijd even praktisch en niet altijd wenselijk, daarom bestaat er de mogelijkheid om één van de erfgenamen (of aan een derde) een volmacht te geven.

Het kan zijn dat u iemand van de familie wilt uitsluiten of dat u naast de familie nog vrienden wilt benoemen tot erfgenaam. U zult dan een testament moeten maken om daarin de personen te benoemen die van u mogen erven. Ook kan het mogelijk zijn dat u uw vermogen geheel of gedeeltelijk aan een goed doel wilt nalaten. Wanneer u een bepaald bedrag of percentage van uw nalatenschap aan een goed doel wilt nalaten noemen we dit een legaat. Een legaat wordt ook opgenomen in een testament. Veel erkende goede doelen hoeven geen erfbelasting te betalen, een mooi voordeel.

In een testament kunt u uw erfgenamen beschermen bij echtscheiding. Er kan een uitsluitingsclausule worden opgenomen die ervoor zorgt dat uw erfgenamen bij een mogelijke scheiding uw vermogen niet hoeven te delen met hun ex-partners.

Als u voorziet dat er onenigheid komt wanneer de erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap moeten afwikkelen is het verstandig om een executeur te benoemen. Dat kunnen één of meerdere erfgenamen samen zijn, of een derde. Het is ook mogelijk om een notaris tot executeur te benoemen. De taken van de executeur zijn te splitsen in het regelen van de uitvaart en het afwikkelen van financiële zaken zoals het doen van de aangifte erfbelasting, het eventueel verkopen van een woning en het opheffen van bankrekeningen.

Bent of kent u een alleenstaande, met of zonder kinderen en bent u benieuwd wie uw erfgenamen zijn en wat u kunt regelen? Kom dan langs voor een vrijblijvend gesprek. We helpen u graag.


Thera van Gerven
Jurist Hoffspoor Notarissen
www.hoffspoor.nl

Ook op dinsdag,- woensdag- en donderdagavond kunt u bij ons terecht.

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01759