Datum plaatsing: 09 apr 2023

Wat is voogdij en hoe wordt het geregeld?Door: Thera van Gerven Hoffspoor Notarissen: Veel jonge ouders hebben zichzelf weleens de vraag gesteld wie er voor de minderjarige kinderen gaat zorgen wanneer zij beiden overlijden. Als er minderjarige kinderen zijn zal iemand de voogdij over de kinderen krijgen. De voogd neemt dan de zorg voor de kinderen voor zijn rekening. Wanneer de voogdij niet is geregeld zal de rechter een voogd aanwijzen. Meestal is dat een familielid, maar dat is niet per definitie het geval. Om te voorkomen dat de rechter iemand tot voogd benoemt die u niet geschikt zou vinden, kunt u dit als ouder van een minderjarig kind ook zelf regelen.

Er zijn twee manieren om de voogdij te regelen. Dit kan online of door het opstellen van een testament. Wanneer u online een voogd aanwijst kunt u dit regelen via rechtspraak.nl. U kunt inloggen met uw Digid en de gegevens van de voogd aangeven.
Een andere mogelijkheid is om een voogd aan te wijzen in uw testament. U kunt zelf bepalen wie u tot voogd benoemt. Het is bij het opstellen van een testament ook mogelijk om een reserve voogd aan te wijzen, wanneer uw eerste voogd de voogdij
niet op zich kan of wil nemen. Het is niet verplicht om de voogd te informeren over het feit dat hij of zij wordt benoemd tot voogd. Het is wel gebruikelijk en in de praktijk zien we vaak dat dit wel vooraf wordt besproken.
De voogdij benoeming online is kosteloos. Wel is het zo dat via de online route dus geen reserve voogd kan worden aangewezen en dat men voorlichting mist over wat er nog meer in een testament geregeld kan worden. De voogdij heeft betrekking op de zorg voor de kinderen. Wanneer u beiden bent overleden terwijl de kinderen nog minderjarig zijn, krijgen zij zodra ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, uw vermogen tot hun beschikking. Niet iedereen vindt de leeftijd van 18 jaar geschikt om over een mogelijk groot vermogen te beschikken. In het testament kunt u daarom naast een voogd ook nog een bewindvoerder benoemen. Het opnemen van een reserve bewindvoerder is ook mogelijk. De bewindvoerder beheert het vermogen tot de kinderen de leeftijd van bijvoorbeeld 25 jaar hebben bereikt. Het vermogen is dus wel van de kinderen maar zij kunnen daar niet zelfstandig over beschikken. Wanneer het betreffende kind 23 jaar is en vermogen nodig heeft voor een studie, voor een investering in een onderneming of voor de aankoop van een woning, dan zal de bewindvoerder daar medewerking aan verlenen.
De persoon die tot bewindvoerder wordt benoemd kan dezelfde persoon zijn als de voogd, maar dat hoeft niet. Wanneer u iemand in gedachten heeft die u als voogd wilt benoemen omdat u ervan overtuigd bent dat hij of zij de zorg voor uw kinderen goed op zich zal nemen, wil dat niet zeggen dat die persoon ook een goede bewindvoerder zal zijn. Dit kan een andere persoon zijn. Het benoemen van een bewindvoerder kan niet online.

Als u meer informatie wilt over de voogdij en het bewind, neemt u dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. Dit kan op ons kantoor aan de Hoff van Hollantlaan 5 in Rosmalen of op ons kantoor aan de Groote Vlietlaan 3C in Rosmalen. Graag tot ziens!

Ook op dinsdag,- woensdag- en donderdagavond kunt u bij ons terecht.

© 2023 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01618