Datum plaatsing: 25 nov 2010

GedutselDoor: Klaas van Btte: We ware smndagssmires al vruug in Uje. Daor troffe we Tien n Ant n Harrieje vur onze weekelekse keek op de week in ons vaast kaffeeke b de mrt. We han s vanouds veul schik over vanalles n nog w n Harrie vertelde d-t-ie n schn boek in de maak ha over hullie geslacht. Tien wier nijschierrig n schatte d dr ok nog wl lijken in de kaast van zn groote femilie zn zitte. Ja, riep Harrie, dr zen ok zwarte schaop b n daor liet ie t b.
Ons Bt n ik han n por bkskes gehad. We moesse vruug nor huis, want dr z smiddes bezoek komme. Ik moes afreekene n t midje zin: ds dan aacht firteg b mekare. Och, zin ik in n royaal bi, lt die firteg cnte mar zitte
Toen we thuis kwame, moes ik van ons Bt de stamroos die half umgewijd waar, rcht zien te kreijge. Ik w dr n pulleke neeve slaon, mar dn tirhamer begaaf t mee. Ik ha veul geluk dk diejen eijzere knoest nie op mne kanus kreeg. De steel waar kaol vermeuteld! Ikke nor dn AgriBouw. Daor han ze vier sorte tirhamers n ze ware gin van alle goeiekoop. Ikke dus gevraogd w dn beste waar vur men. D litter mar n, w ge dr mi doet, kreeg ik s antwoord. Ik vertelde d de vurrige steel dur dn houtwrm nor de filistijne waar gegaon. Dan moete dn dieje vatte van fiberglas, raoide Max n, want die brikt noit; t innegste w dr kan gebeure, is d de vullingen it oew taand trille! D zen nou goei advieze, docht ik toen ik onderweeges waar nor huis. Thuis kwaamp ik tot de ontdekking dk dn hamer ntjes afgereekend ha, mar dk mnen nkoop wl ha laote staon b de kassa
Hedde gullie d nou ok? D ge de dinger vergit, terwijl ge dr vur onderweeges bent? Ik ben dr wl z verveelend af geworre dk opnijt n t prakkizeere ben geslage.
Ik ha pas n vergadering n toen ik in dn aovend op huis n din, wies ik persies wk ha moete zegge. Mar op t moment van de vergadering zlf hak nie veul te misse gehad. D kwaamp vurral dur dinger die ik wl wies, mar nie bove wn komme. t Gonk over name n zake die ik honderd kirres kan noeme s ik ze nie nddig heb, mar op t oogenblik dk ze moes spie, wn ze gewoon nie bove komme. Ik zaat dan te denke, d velt me dalek wl te binne, mar t waar nie waor; t kwaam pas bove dreijve toen ik t hilleml nie mer nddig ha. Daor kan ik mn ige wl z tij over make! t Verveelende is dk r niks mi opschiet n dk t eigelek alleen nog mar rger maak. Zoo vroeg ik pas n Ante, of zllie daor ok wl s mi te kampe han. Wl s? riep ze, ds vort alle daag te doen. Diejen Tinus van ons wit halven ted wor ie zn dinger lt n ik kreijg alt de schuld. D waar wl nie w-j-ik bedoelde, mar ik herkende-nt wl. Ons Bt kan ok noit van men spullen afbleijve, knikte-n-ik. Tien riep: krk! Ant keek men n, zuchtte diep n din nor de geut, wor ons Bt n t riddere waar.
Toen ons vriende nor Vorstenbosch vertrokke ware, klaagde-n-ik teegenover ons beeter helft dk af n toe vort twijfelde n mn geesteleke vermogens n ik gaaf heur de hier genoemde vurbilde. B, riep ze, w zulle we nou geniete! Ge moet gerdomme bleij zen dt alleml nog z goewd gi mi aow. Nt vier prachtige boeken it! Wie kan d zegge op znen aauwen dag. n al bestellingen it Zwitserland, Blgi n Argentini, ok nog! n dan gevraogd worre um de buurtbank van Mirroi in te weije n onderschije worre in oew gebortedrp, zonder d ge dr oit op gereekend hat n zonder d ge dr ok mar iets af wiest! Man, schijde g dr s gaauw af, mi dieje klts over oew dutselgedachte. s ge chte dutsels bedoelt, dan moete t over die Trien van Schippers hebbe! Ik wies hilleml nie w ze bedoelde n toen ze d zaag, riep ze: b, die neij minister van volksgezondhid die t rooke trugbrengt in de kroeg n die de rollator it t basispakket goit! Ik ha noit verwaacht d de ons z goewd op de hogte waar van de neije pollitiek n de regeering. Mee nijde ze unnen brief van Vivent op toffel n riep: Hier, daor moette dutsels s g nou nor toe! Open dag van de Mobiliteit Ze hen nog wl n spissjaal rollaterparkoers vur oe itgezet n ze willen oewen bloeddruk, hartslag n vtbestand meete... Ik verschoot r af, mar t ston cht in de itnoodiging.
Die mine zeeker d wij vort aauw minse zen, greens ik.

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01232