Datum: 11 december 2019

Openbare vergadering Dorpsraad Lith


Cafť/Zaal De Sleutel Christinastraat 1 Maren-Kessel: De vergadering begint om 20.00

Agenda openbare vergadering Dorpsraad Lith

1 Opening en vaststellen agenda.
2 Voorstellen nieuwe wijkcoŲrdinatoren.
3 Update Duurzame Polder
4 Verslag vorige vergadering d.d. 30 oktober 2019 (bijgevoegd)
5 Mededelingen Adviseurs Ė Dorpsraad
Leden van de Dorpsraad
Stand van zaken financiŽn door penningmeester.
6 Uitleg randweg Noord (Oss).
7 Glasvezel in Oss (Kernen)
8 Spreekrecht publiek.
9 Rondvraag.
10 Sluiting.

Indien u gebruik wilt maken van spreekrecht, dient u dit voor de vergadering kenbaar te maken bij de
voorzitter.

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Lith
Henri Arts
Voorzitter Dorpsraad Lith.

© 2020 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.01043