Datum plaatsing: 26 januari 2021

Samen zorgen voor een veilig ’s-Hertogenbosch's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): We zien vandaag opnieuw dat er via sociale media opgeroepen wordt om te verzamelen op verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch. Doel ervan is om te ‘demonstreren’ en ongenoegen tegen de coronamaatregelen te uiten.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft daarom ’s-Hertogenbosch vandaag ook bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Ook heeft de burgemeester noodverordening ingesteld. Met deze maatregelen willen we samenscholing voorkomen. Daar waar nu al groepen mensen zichtbaar zijn, zullen die zo veel mogelijk direct door de politie aangehouden worden.

Politie, Openbaar Ministerie en gemeente bereiden zich voor op mogelijke onrusten. Tegelijk doen zij een beroep op de samenleving. Tegen degenen die zich hier niets van aantrekken en doelbewust de confrontatie weer willen opzoeken: laat het uit je hoofd. Denk aan de angst, zorgen en schade die je toebrengt aan andere inwoners en ondernemers. Dat willen we niet. We zetten het maximale in om relschoppers op te pakken, op te sporen en te vervolgen.

Sommige scholen hebben uit voorzorg de deuren inmiddels gesloten. Ook ondernemers in enkele gebieden in onze gemeente hebben hun bedrijf dicht getimmerd. Hun angst en zorgen begrijpen we, net zoals de maatregelen die ze nemen. Gemeente ’s-Hertogenbosch wil scholen en ondernemers helpen bij het nemen van maatregelen wanneer die behoefte bestaat.

Ouders vragen we: Houd je kinderen thuis. Samen kunnen we zorgen voor een veilig ‘s-Hertogenbosch. Samen kunnen we onze jongeren een mooie toekomst gunnen.

Maatregelen
De maatregel geldt vanaf 26 januari 2021 om 11.30 uur. De politie heeft zo de mogelijkheid om personen in het veiligheidsrisicogebied preventief te fouilleren. Dit middel is vaker ingezet bij risicovolle situaties, en we houden daar rekening mee op basis van signalen van de politie. Met deze maatregel willen we de dreiging zo veel mogelijk beperken.

Tevens heeft de burgemeester in dat gebied een noodverordening (pdf) ingesteld. Dat stelt de politie in de gelegenheid de wegen naar het gebied toe, te controleren. Mensen die geen duidelijke reden hebben in het gebied te komen, kunnen dan worden tegengehouden. De noodverordening is ook gericht tegen samenscholing. Hiermee willen we voorkomen dat er groepsvorming ontstaat. Ook geldt een verbod op vuurwerk en objecten die als wapen kunnen worden gebruikt.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13464