Datum plaatsing: 05 februari 2021

Omgeving Station Oost: kansen voor een nieuw stuk stad's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): De ambitie is om het gebied rondom station Oost een levendige stadswijk te laten worden. Dit is het resultaat van een intensief participatietraject waarin iedereen mee heeft kunnen ‘dromen’ over de toekomst van dit gebied. Samen met bewoners, bedrijven en geïnteresseerden gingen we in gesprek over hoe dit deel van de stad eruit kan gaan zien. Dat heeft geresulteerd in het ambitiedocument: ‘Omgeving station Oost, grootstedelijk leven in een groene omgeving’. Het is een eerste stap om een nieuwe stadswijk te ontwikkelen. Een nieuw stuk stad met 1.500 tot 2.000 woningen in een groene omgeving. Deze ambitie geeft richting bij het uitwerken van plannen.

Wethouder Roy Geers: "Het ambitiedocument Station Oost is een mooie vertaling van alle dromen die betrokkenen met ons hebben gedeeld. Dromen die een beeld schetsen van een nieuw stuk stad in een groene omgeving. Met de ontwikkeling van dit gebied hebben we de unieke kans om 1.500 – 2.000 woningen toe te voegen op een plek waar nu vooral leegte en infrastructuur overheersen. Op basis van het ambitiedocument gaan we graag samen verder aan de slag met concrete plannen."

Samen met bewoners, bedrijven en geïnteresseerden
Bij het opstellen van het ambitiedocument is een uitgebreid participatieproces gevolgd. Honderden mensen reageerden op stellingen en deelden ideeën op de website Samen 's-Hertogenbosch.

Tijdens thematische online verdiepingssessies kwamen verschillende ideeën aan de orde. Mensen konden daarop stemmen en hun keuzes toelichten. Dit leverde een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het ambitiedocument met bijbehorende ambities.

Hoe nu verder?
Het ambitiedocument is de basis voor het maken van concrete plannen voor het gebied. Plannen waarbij we bewoners, bedrijven en geïnteresseerden opnieuw betrekken en die we samen met marktpartijen gaan uitwerken. Het ambitiedocument wordt op 9 maart voorgelegd aan de gemeenteraad.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15901