Datum plaatsing: 07 april 2021

Goede Doelen Week in Nuland


Goede Doelen Week in Nuland


Nuland ('s Hertogenbosch): Inmiddels is het precies een jaar geleden, dat u wellicht hoorde van onze nieuw opgerichte stichting, de Stichting Goede Doelen Week Nuland. Tot onze grote spijt moesten we u vertellen, dat de geplande actie voor een gezamenlijke collecte van landelijke goede doelen, die in 2020 voor het eerst op een nieuwe manier georganiseerd zou gaan worden, niet door kon gaan. Ondanks zorgvuldige voorbereidingen en de toegezegde medewerking van ruim 100 Nulandse vrijwilligers gooide Covid-19 zoveel roet in het eten, dat van een smakelijke prak, lees: succesvolle collecte-actie, geen sprake meer kon zijn. En we vertelden u meteen, dat we in 2021 de draad weer wilden oppakken.

En nu is het zover en kondigen we aan, dat u zeer binnenkort een uitlegbrief in een collecte-envelop in de bus kunt verwachten. Het was de bedoeling om u allen persoonlijk aan te spreken en u uit te leggen over het nieuwe, mooie en fijne van deze gezamenlijke actie. Maar omdat Corona nog steeds het land niet uit is en we heel zuinig willen zijn op zowel onze collectanten als op onze gulle gevers hebben we besloten om het nu wl door te laten gaan, maar het iets anders aan te pakken. Dus geen persoonlijke uitleg, maar een brief. En na n week wel een van onze ruim 100 vrijwilligers, collectant in hart en nieren, aan de deur, maar met mondkapje op en op geruime afstand om u in de gelegenheid te stellen de envelop in een collecte-emmer te stoppen.

In het afgelopen jaar is het virus erg taai gebleken en is het natuurlijk veel langer gaan duren dan iemand van ons ook maar ooit hadden kunnen bedenken. Maar we realiseren ons tegelijkertijd ook, dat het voor de diverse Nederlandse goede doelen een slecht jaar is geweest door alle gemiste inkomsten. In veel gevallen worden daar allerlei onderzoeken naar ziektes en/of leefomstandigheden van patinten door gefinancierd. En daarom vinden we dan ook, dat we nu toch echt weer in actie moeten komen om te zorgen, dat die onderzoeken doorgang kunnen vinden.

Het nieuwe collecte-jaar start meestal in maart, vandaar n dit bericht, waarmee wij willen aankondigen in de week van 5 april de enveloppen bij u in de bus te stoppen en die in de week van 12 april weer op te komen halen. We hopen dat deze uitgestelde start dankzij de toegezegde steun van onze wijkhoofden en collectanten zeker zo goed kan worden als we in 2020 hoopten. Het mooie drukwerk, dat de firma Wihabo toen belangeloos voor ons verzorgde, wordt door ons opnieuw gebruikt, al klopt de opdruk niet helemaal meer. Maar het betekent wel, dat we daardoor de kosten heel erg kunnen beperken om het aan de opbrengst ten goede te laten komen.
We zien er naar uit om u ook n maart op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen en de opbrengst.
En ding is zeker: we gaan met hetzelfde enthousiasme verder om de landelijke goede doelen, die hier in Nuland ieder jaar zulke mooie opbrengsten verkregen, niet in de kou te laten staan. En we hopen daarbij in dit nieuwe jaar 2021 op uw steun te mogen rekenen !

Met vriendelijke groet, het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Nuland,
Annie van Nistelrooij, Ingrid van Santvoort, Suzanne Pennings en Yvonne van Ieperen.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29582