Datum plaatsing: 01 juni 2021

Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig


Integraal ouderenbeleid is nu snel nodig


Regio (Regionaal): De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben er 28 mei jl. bij informateur Mariëtte Hamer op aangedrongen dat het nieuwe kabinet snel werk moet maken van een integraal ouderenbeleid. Er moet nog veel gebeuren om de kwaliteiten van de groeiende groep ouderen optimaal te benutten.

Aan de hand van vijf actiepunten hebben de organisaties concrete handvatten gegeven voor de komende jaren. Zo moet er haast worden gemaakt met de bouw van geschikte woningen voor ouderen. Goed ouder worden begint bij prettig wonen in leefbare wijken.

Als ANBO willen we dat ouderen lang zelfstandig kunnen blijven wonen en daarvoor is investeren in preventie (zoals leefstijl) en in welzijn van groot belang. Mensen die het niet alleen redden, moeten kunnen rekenen op een goede ondersteuning. Mantelzorgers hebben recht op erkenning en waardering.

Onder druk
Een ander punt van aandacht is de koopkracht van ouderen, die al jaren onder druk staat. Het mag niet zo zijn dat de rekening van de coronacrisis op het bordje van de senioren komt te liggen. Het ziet er niet naar uit dat er de komende jaren aan de inkomenskant veel bij komt, dus moeten ouderen via bijvoorbeeld toeslagen worden gecompenseerd. Daarnaast mag het verhogen van de eigen bijdrage in de zorg er niet toe leiden dat de koopkracht van ouderen erop achteruitgaat.

De ouderenorganisaties zien dat het nieuwe pensioenstelsel de kans op indexatie vergroot, maar die indexatie moet er al eerder komen. Gepensioneerden hebben nu al 20% indexatie-achterstand en die dreigt op te lopen met nog eens 10%. Het draagvlak voor het nieuwe stelsel zal snel verdwijnen als hier geen oplossing voor komt.

Mét ouderen
Om al deze punten te realiseren is een integrale aanpak nodig, waarbij vrijwel alle departementen betrokken moeten worden. Er moet oog zijn voor alle thema’s die voor goed ouder worden belangrijk zijn: inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.

De ouderenorganisaties waarderen het zeer dat informateur Hamer tijd heeft uitgetrokken voor de senioren. Tijdens de coronacrisis ging het vooral óver de ouderen, het is goed dat er nu ook mét de ouderen wordt gepraat.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29641