Datum plaatsing: 09 juli 2021

Controle zeven panden op illegale bewoning


Controle zeven panden op illegale bewoning


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Samen met de politie en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (vroeger Vreemdelingenpolitie genoemd) hebben we op 7 juli zeven panden gecontroleerd.

Bij een aantal deden wij waarnemingen waar tegen opgetreden wordt of die verder worden onderzocht. De panden werden gecontroleerd naar meldingen van overlast. Een aantal panden was al eerder bezocht, hier vond hercontrole plaats.

Illegale bewoning
De onderzochte panden werden illegaal bewoond. In een van de panden woonden arbeidsmigranten in een bedrijfspand waar bewoning niet was toegestaan. Ook troffen we in een van de panden een illegaal verblijvende Marokkaan aan, die te horen gekregen heeft dat hij Nederland moet verlaten. De Vreemdelingenpolitie gaat hier op toezien. In het laatste pand werden twee illegale prostituees met klant aangetroffen.

Deze personen ontvangen binnenkort een last onder dwangsom. Dat betekent dat officieel dat de overtreding moet worden beëindigd. Wanneer dit nog een keer wordt geconstateerd, bij bijvoorbeeld een nieuwe controle, moet de dwangsom aan de gemeente worden betaald.

Leerplicht
In een van de woningen werd opgemerkt dat er schoolgaande kinderen verblijven die zich niet houden aan de leerplicht. Deze woningen worden binnenkort nogmaals bezocht door leerplichtambtenaren. Zij geven ook voorlichting, advies, begeleiding en bemiddeling bij het terug begeleiden van de kinderen naar school.

Burgemeester Mikkers: “Ik heb het al vaker gezegd, maar veiligheid en leefbaarheid is belangrijk op de plek waar je woont en/of werkt. Mensen die regels overtreden en daardoor ook voor een onpluis gevoel of onveiligheid zorgen bij buurtbewoners, door bijvoorbeeld illegale bewoning, pakken we aan”.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12782