Datum plaatsing: 10 juli 2021

Eerlijk over Heesch West roept opnieuw op tot actie


Eerlijk over Heesch West roept opnieuw op tot actie


Heesch (Bernheze): Op 10 juni is de tweede inspraakronde voor de plannen voor bedrijventerrein Heesch West gestart. De eerste ronde, twee jaar geleden, oogstte veel protest van omwonenden. Ruim 1300 inspraakreacties ontving de projectgroep, een samenwerking tussen de gemeenten Den Bosch, Oss en Bernheze. ‘Daar is bar weinig mee gedaan’, zegt Eric Govers, woordvoerder namens Eerlijk over Heesch West. ‘Alleen de windmolens zijn uit de plannen geschrapt, omdat ze economisch niet haalbaar waren. Maar er is nog steeds sprake van zware industrie, veel vrachtverkeer en
torenhoge gebouwen, met grote negatieve gevolgen voor de gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de bewoners van de omliggende dorpen. Dus we zullen opnieuw in actie moeten komen om dit tegen te gaan.’

In een flyer die op 5000 adressen in de omgeving is bezorgd en op de website roept Eerlijk over Heesch West de bewoners op om deze inspraakronde te benutten: ‘Als je nu niets doet, heb je in de toekomst geen recht van spreken meer en kun je de gemeente niet meer aansprakelijk stellen voor gezondheidsproblemen of waardevermindering van je huis.’

Ontevreden
Net als twee jaar geleden krijgen de bewoners weer duizenden pagina’s moeilijk leesbare teksten voor hun kiezen en slechts zes weken de tijd om een inspraakreactie in te dienen. ‘Dat is voor de meeste mensen niet te doen,’ zegt Silvia van den Hanenberg, ook actief in Eerlijk over Heesch West. Uit een onlangs gehouden enquête onder omwonenden blijkt dat 82% van de 266 ondervraagden ontevreden is over de communicatie van de samenwerkende gemeenten over de plannen. ‘Het is vooral eenrichtingsverkeer,’ aldus Eric Govers. Om die reden stapte Eerlijk over Heesch West in februari uit het burenoverleg met de gemeentes. Toch raadt Eerlijk over Heesch West de mensen
aan om deel te nemen aan de online bijeenkomsten die de gemeente organiseert en zoveel mogelijk vragen te stellen. Op 13 juli is het mogelijk om aan te sluiten bij een landschapswandeling door het gebied. (19.00-
20.30 uur) Deze wandeling wordt georganiseerd door de plannenmakers. Wandel mee en laat je
stem horen.

Eerste Hulp bij Inspraak
Daarnaast biedt het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West hulp door een samenvatting van de teksten te maken en een voorbeeld van een inspraakreactie op te stellen waar bewoners gebruik van kunnen maken. Ook adviseert het platform iedereen met een rechtsbijstandsverzekering om die in te schakelen, zodat juristen kunnen helpen bij het bezwaar maken. ‘En er komen nog meer acties,’ laat Silvia van den Hanenberg weten. Zo verstoorde het bewonersplatform onlangs een raadsvergadering door middel van een symbolisch staaltje geluidsoverlast. ‘We laten het er niet bij zitten!’

Meer informatie over het bewonersplatform: www.eerlijkoverheeschwest.nl
De gemeentelijke plannen en bijeenkomsten zijn te vinden op www.heeschwest.nlUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2022 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13557