Datum plaatsing: 21 september 2021

Fusie basisscholen Megen, Haren en Macharen


Fusie basisscholen Megen, Haren en Macharen


Regio (Oss): Schoolbestuur Optimus is van plan om de basisscholen Klim Op (Megen), St. Lambertus (Haren) en De Linde (Macharen) te laten fuseren. Belangrijkste reden voor deze stap is de terugloop van het aantal leerlingen in deze dorpen. Met deze fusie blijft goed basisonderwijs voor kinderen uit Megen, Haren en Macharen gegarandeerd voor de toekomst.

In het voorjaar van 2021 startte het proces om te komen tot één basisschool voor de kernen Megen, Haren en Macharen in een nieuw schoolgebouw. Een werkgroep gaat hierover advies uitbrengen aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. De werkgroep bestaat uit leden van de Dorpsraad Megen, Haren en Macharen, bestuur Optimus, ouders en leerkrachten van de medezeggenschapsraad van Optimus en gemeente Oss. De werkgroep stelt een lijst op waar de locatie aan moet voldoen en onderzoekt welke locaties geschikt zijn voor de nieuwe basisschool. Hieruit komt een advies aan het gemeentebestuur. De verwachting is dat het gemeentebestuur begin 2022 een besluit neemt over de bouw van een nieuwe basisschool voor Megen, Haren en Macharen.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13462