Datum plaatsing: 21 september 2021

Eerste werkzaamheden Hertogswetering en Roode Wetering afgerond


Eerste werkzaamheden Hertogswetering en Roode Wetering afgerond


Oss (Oss): Sinds 2016 zijn waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss bezig met de herinrichting van de Hertogswetering. En met het ontwikkelen van een ecologische verbindingszone langs de Roode Wetering. Met als doel: het maken van een veilige, ecologische en goed onderhoudbare situatie. De eerste fase van het project is nu klaar.

Maatregelen
In deze eerste fase is een deel van de kades langs de Hertogswetering versterkt. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Hertogswetering te verbeteren. Langs de Roode Wetering ligt nu over bijna 8 kilometer een zogeheten ecologische verbindingszone. Dit is een natuurlijke groene zone langs de beek, die ervoor zorgt dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden. Zo krijgen planten en dieren meer ruimte om zich veilig te kunnen verplaatsen. Ook is de eerste Vislift XL ter wereld geplaatst, ter hoogte van de stuw Ooijse hut. Via deze vispassage kunnen vissen langs de stuw verder de Hertogswetering op zwemmen.

Officiële opening
Het heringerichte gebied is op woensdag 8 september officieel geopend. Daarbij waren onder meer wethouder Johan van der Schoot en gedeputeerde Water Hagar Roijackers aanwezig.

Dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas Ernest de Groot: ‘De aanleg van ecologische verbindingszones is niet alleen van belang voor het verbinden van bos- en natuurgebieden, maar ook voor het creëren van robuustere rust- en leefgebieden ter plekke van zo’n zone. We zijn blij dat we weer een forse stap zetten in de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (natuurnetwerk Brabant) in Oost-Brabant.’ Wethouder Van der Schoot sluit aan: ‘Dit is een uniek stukje natuuruitbreiding in de gemeente Oss. Het past bij de opgave in het buitengebied. Maar het is nog niet af, het smaakt naar meer. Dat geldt ook voor de goede samenwerking met de provincie en het waterschap.’

Tijdens de opening is een insectenhotel onthuld, aangeboden door aannemer Vissers Ploegmakers. Het is interessant om te zien voor inwoners en recreanten. Ook krijgt de nieuw ingerichte natuur hierdoor een extra impuls.

Volgende fase
Nu gaat de volgende fase van de herinrichting van start. Het resterend deel van de kades van de Hertogswetering wordt aangepast. Ook wordt extra plasdras aangelegd en, waar nodig, bagger uit de Hertogswetering gehaald.

Meer informatie over het project vindt u op www.aaenmaas.nl/hertogswetering.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14088