Datum plaatsing: 27 september 2021

Bouwen in hele gemeente prioriteit


Bouwen in hele gemeente prioriteit


Regio ('s Hertogenbosch): Op dit moment wordt in alle wijken en dorpen van de gemeente ‘s- Hertogenbosch wel gebouwd. En dat is hard nodig ook want er zijn maar liefst 14.000 mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning. Wat wethouder Roy Geers betreft, hij heeft onder andere ‘wonen’ in zijn portefeuille, moet er eerst en vooral gekeken worden naar huisvesting voor jongeren omdat vooral zij met lege handen staan en geen stap op de woningmarkt kunnen zetten.

Door Herman van Dinther

Wethouder Roy Geers, die namens Rosmalens Belang in het College van Burgemeester en Wethouders zit, heeft in de afgelopen drie jaar al veel plannen vlot kunnen trekken. “Ik was bij mijn aantreden erg verbaasd over het ontbreken van een lange termijn visie op wonen. Natuurlijk werd er wel gewerkt aan de uitvoering van bouwplannen maar dat was voor de korte termijn. Als je weet dat het vier tot vijf jaar duurt voordat een plan uitmondt in het
daadwerkelijk betrekken van woningen, dan moet je gewoon veel verder vooruit kijken.

Op dit moment werken we aan de uitwerking van bouwplannen voor 6000 woningen die de komende ongeveer vijf jaar gerealiseerd gaan worden. Daar moeten we echt alles voor uit de kast trekken omdat er natuurlijk grenzen zijn aan de capaciteit die ons ambtelijk apparaat heeft. We besteden maximaal uit en huren volop in zodat we met zoveel mogelijk handjes aan de slag zijn. In de actuele economie lopen we er echter tegenaan dat er schaarste is op de arbeidsmarkt waar wij natuurlijk niet als enige op winkelen. Dat neemt niet weg dat we er keihard aan werken om onze plannen uit te voeren, we zijn dan ook in alle dorpen en wijken aan de slag. Je ziet aan de horizon overal wel bouwkranen staan, een mooi gezicht hoor. Maar het liefst zie ik die weer verdwijnen want dat betekent dat er weer woningen beschikbaar zijn.”

Procedures
“De meeste inwoners van de gemeente beseffen dat er gebouwd moet worden om mensen te kunnen laten wonen. Maar dat betekent in de meeste gevallen dat er in hun omgeving dingen moeten veranderen en dan ontstaan er zorgen. Vooral de laatste jaren merken we dat mensen bezwaar hebben tegen bouwplannen die in hun omgeving op stapel staan. Daar ligt een uitdaging voor projectontwikkelaars en in een aantal gevallen ook voor de gemeente
om belanghebbenden tijdig te betrekken bij de planontwikkeling. Wanneer je tijdig de bezwaren en zorgen van de belanghebbenden onderkent dan kun je proberen zoveel mogelijk daaraan tegemoet te komen en waar mogelijk aanpassingen door te voeren. Een voorbeeld daarvan is het object Polderpand aan de Pioenroosstraat. De projectontwikkelaar had het plan om de voormalige kantoorpanden om te bouwen tot wooneenheden voor
jongeren, maar daar kwam de omgeving op tegen. Daar is nu gezocht naar een combinatie van verschillende doelgroepen waardoor waarschijnlijk in 2022 groen licht komt voor de ombouw.

Kost het al veel tijd om plannen van tekentafel tot uitvoering te brengen, voor flexwoningen zijn de procedures wat sneller te doorlopen en kan er dus voor een aantal mensen de hoogste nood – tijdelijk - worden opgelost. Maar ook hier blijkt de praktijk soms weerbarstig omdat omwonenden of andere belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen veranderingen in hun woonomgeving. Ook hier kost dat veel tijd om het plan toe te lichten en te verbeteren.”

IJzeren Vrouw
“Om diezelfde reden zijn we nog intensief in gesprek over de bouw van 180 woningen in het park waar vroeger het Brabantbad stond. Indertijd zijn al duidelijke afspraken gemaakt over toekomstige bebouwing in dat gebied. Bij de uitwerking van de actuele bouwplannen hebben we er de voorkeur aan gegeven om in de hoogte te bouwen om op die manier zo weinig mogelijk beslag te leggen op de ruimte in het park. Het resultaat is dat we drie torens willen bouwen naar het voorbeeld van de Amazones, de drie iconische woontorens die aan de andere kant van de IJzeren Vrouw staan en enorm veel bewondering en lof oogsten. We kunnen echt niet afzien van de bouwplannen op deze bouwlocatie omdat we dat aantal woningen gewoon bitterhard nodig hebben en ook omdat het al die jaren onderdeel heeft uitgemaakt van de plannen voor toekomstige bebouwing.

Een ander project dat veel reuring heeft gehad is de locatie waar de Aldi en het postkantoor hebben gestaan. Ook daar zijn veel gesprekken over gevoerd maar gelukkig is men daar in overleg met de omgeving tot oplossingen gekomen waar bijna iedereen tevreden over is. Een punt is en blijft dat het vrijwel onmogelijk is om aan de wensen van echt iedereen tegemoet te komen, dat is ook de consequentie van democratie. Het ligt overigens niet altijd aan bezwaarmakers dat de uitvoering van plannen op zich laat wachten. Zo was de oude basisschool ’t Ven enkele jaren een doorn in het oog voor de omgeving. Een woningbouwlocatie voor de Kleine Meierij die alsmaar talmde met het uitwerken van bouwplannen voor die locatie. Gelukkig is coöperatie Joost daadkrachtiger en kan die beginnen met de bouw van de woningen die er gepland zijn.”

De Groote Wielen
“Toen ik aantrad als wethouder verliep de bouw in De Groote Wielen trager dan de bedoeling was. Intussen heb ik een inhaalslag kunnen maken en staat er op redelijk korte termijn nog heel wat op stapel met 900 woningen in de Parklanen, 600 woningen in het centrumplan en na verloop van enkele jaren nog 2300 tot 3000 woningen in de Noord Oost hoek. Gelukkig is er nu eindelijk ook zicht op de realisatie van het winkelcentrum dat uiterlijk in juni 2023 zijn deuren opent. Tot die datum namelijk loopt de vergunning voor de huidige tijdelijke locatie dus de druk op de ketel kan er niet meer vanaf. Wat ik trouwens wel een mooie ontwikkeling vind is de inrichting van de wijk. Op een aantal plaatsen is er volop groen en ruimte waar mensen kunnen samenkomen. Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten vooral in een tijd waarin het lijkt dat we met zijn allen achter de voordeur leven. Er zijn intussen zelfs woningen gebouwd waarbij een bankje in de gevel is geïntegreerd. Dat stimuleert dat mensen met elkaar in gesprek te gaan en ook ontmoetingsplekken creëren. Investeren in de openbare ruimte vind ik een groot goed zeker in nieuwbouwwijken.”

Compacter centrum
“Wat mij betreft werken we ook serieus aan het compacter maken van het centrum Rosmalen. Ik zie wel kansen om door herontwikkeling van winkellocaties die nu buiten het centrum liggen aanzuiging te creëren naar het bestaande centrum waar een herschikking van bepaalde winkelstraten al gaande is. Het Centrum Management Rosmalen heeft een heldere visie op de toekomst en realiseert zich dat het centrum in de regio een bijzondere aantrekkelijke rol vervult. De sfeer die de winkels in Rosmalen te bieden hebben geven een meerwaarde in vergelijking met gangbare winkelcentra zoals bijvoorbeeld de Helftheuvel of de Rompert Passage. Het is belangrijk om die voorsprong te koesteren en verder te vergroten.”

Foto: Roy Geers heeft als wethouder met ‘wonen’ in zijn portefeuille geen gemakkelijke
opdracht
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2021 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15201